Foc i lloc

Diploma de ciències humanes i socials

Cal definir quins són els elements més rellevants de la identitat andorrana

Creat:

Actualitzat:

El debat sobre l’obtenció de la nacionalitat andorrana ens aboca de manera inevitable a fer una reflexió sobre la integració d’aquests nous ciutadans i ciutadanes al país i de quines mesures es poden implementar per fer-la més efectiva, tenint present la nostra realitat.

En un país com Andorra, el debat ha d’incloure necessàriament l’establiment de mecanismes que garanteixin la integració real d’aquells residents que desitgen esdevenir andorrans. Així doncs, cal definir quins són els elements més rellevants de la identitat andorrana que en faciliten la integració i promoure, des de l’administració, aquelles eines i recursos suficients per fer-los accessibles.

Apropar aquests elements als nous ciutadans i ciutadanes del país no és una tasca senzilla: alguns d’ells són més presents en el dia dia però n’hi ha d’altres que el seu accés no és tan obvi. Per a aquelles persones que estan en edat escolar sí que hi ha un accés més senzill gràcies que els tres sistemes educatius preveuen el coneixement d’aquests elements, però aquells que no es troben en edat escolar, fins ara, no tenien aquesta facilitat.

És per això que s’ha de valorar d’una forma molt positiva el fet que recentment el Govern hagi aprovat el decret de creació i regulació del diploma de ciències humanes i socials d’Andorra. Un curs de formació gratuïta organitzat en tres blocs: geografia i medi natural; sociologia i institucions, i història, a més d’avaluar el nivell A2 de llengua catalana. El temari l’han desenvolupat conjuntament el Centre de Formació d’Adults i l’Institut d’Estudis Andorrans i els horaris estan pensats perquè, tant com es pugui, es pugui conciliar aquesta formació amb l’activitat professional dels interessats.

Aquest curs també permet flexibilitzar l’accés a la nacionalitat andorrana, ja que, en cas de ser avaluat satisfactòriament, eximeix d’haver de realitzar la prova d’integració a aquelles persones que desitgen obtenir la nacionalitat andorrana, un pas que, sovint, ha estat un fre per a alguns d’aquells que haurien volgut obtenir-la.

Aquests és un pas més que possibilitarà que Andorra continuï posicionant-se com a país obert, integrador, que promou la cohesió social i que té la ferma voluntat de preservar la identitat.

tracking