Foc i lloc

Sí, el senyor Cinca ho ha tornat a aconseguir (II)

El PS ha comprat els postulats ideològics a Liberals

Creat:

Actualitzat:

El PS torna a criticar el pressupost presentat pel Govern i, com l’any passat, ho fa sense arguments. Per començar, diu que l’increment d’ingressos del pressupost no prové de la millora de l’economia i que respon només a l’augment de les cotitzacions de la CASS i als ingressos patrimonials. Fer aquesta afirmació denota manca de coneixement en finances i desconeixement del pressupost. Les cotitzacions a la CASS no computen com a ingressos, l’increment dels ingressos és degut als ingressos per impostos.

S’ingressa més amb impostos directes, no perquè s’hagin apujat, sinó perquè tenim més empreses i aquestes generen més beneficis, i perquè tenim més treballadors i aquests tenen salaris més elevats. Un símptoma clar de la recuperació econòmica. I s’ingressa més amb impostos indirectes, no perquè s’hagin apujat, sinó perquè tenim més consum intern i perquè tenim més visitants, un altre símptoma de la recuperació econòmica. Critica la despesa de personal de l’administració i les noves contractacions, i aquí també vol confondre la gent. L’increment corresponent a noves contractacions és molt petit (els sindicats amb qui tenen tan bona sintonia en reclamen força més) i la major part cor­respon a l’increment dels salaris per l’IPC, complements d’antiguitat i dotacions per a la jubilació. És per això que és important la reforma de la funció pública: perquè es puguin considerar nous criteris com la carrera professional, i no només l’antiguitat, tot mantenint-ne la sostenibilitat.

Critica que es presenti un pressupost amb dèficit i que generi endeutament, tot i ser el pressupost amb menys dèficit (0,5%) dels darrers anys (els nostres països veïns superen el 2%). Confonen el pressupost amb les liquidacions que després es fan i que, en el cas de DA, sempre han estat millors i en els darrers anys han tingut superàvit, fet que ha suposat una reducció de l’endeutament. I no ens ho inventem els de DA, aquest ha estat un dels arguments clau de les agències internacionals per millorar el ràting d’Andorra. En resum, ens trobem davant un PS que per fer una crítica al pressupost de DA fa una defensa a ultrança del dèficit zero i critica la despesa en per­-sonal a l’administració. Ara sí que veig el sentit del pacte entre Liberals i PS: aquest darrer ha comprat els postulats ideològics al primer.

tracking