Foc i lloc

La funció publica que volem (i necessitem)

Un model d’administració pública organitzada, professional, moderna
i sostenible

Creat:

Actualitzat:

La reforma de la funció pública se sustenta en una filosofia clara: reforçar una administració pública competent i adaptada a la realitat, capaç de donar resposta a les necessitats dels ciutadans i de les empreses amb la màxima qualitat; que faci èmfasi en la vàlua, les competències i el rigor dels seus professionals; els doni totes les eines necessàries per al desenvolupament de la seva feina amb les millors garanties i els doti dels mecanismes necessaris de flexibilitat per poder-se adaptar a una societat i a un entorn dinàmics i canviants. Una filosofia que tots compartim.

És una reforma que aposta fermament per la formació dels treballadors de l’administració. Que estableix un sistema retributiu més just, en el qual no només es té en compte l’antiguitat sinó també la progressió professional, la formació i com es desenvolupa la feina. Que valora i posa en valor el treballador de l’administració al servei de tots els ciutadans. Que millora la mobilitat dels treballadors de l’administració i obre moltes més possibilitats per desenvolupar la seva carrera, ja sigui en una altra àrea o en una altra administració. Una reforma que garanteix la seva sostenibilitat: perquè una cosa hem de tenir clara, si no tenim un model sostenible no serà mai un model viable. Tots som conscients que el model vigent no ho és, i la prova més fefaent és que governs de tres colors polítics diferents han hagut de congelar-lo.

Puc entendre el malestar entre els treballadors públics, ja que tenien unes determinades expectatives que no s’han acabat complint perquè no eren sostenibles. Però els responsables d’aquest malestar s’han de buscar en el conjunt de la classe política que, durant anys, va prometre coses que després no es podien complir. En canvi, aquesta reforma és sostenible, no és una promesa que no es podrà complir. Proposem plans de formació, carreres professionals i sistemes retributius realistes i assumibles per part de les arques públiques. Som conscients que gestionar els canvis no és una tasca fàcil; per això cal que treballadors de l’administració, representants de les associacions i dels sindicats, i el Govern treballin de forma conjunta la implantació dels canvis que suposarà aquesta llei, perquè creiem fermament que és una bona llei però que caldrà que tots ens hi impliquem per desenvolupar-la.

tracking