Foc i lloc

Passar de les paraules als fets

Negar el conjunt de reformes que hem dut a terme és negar la realitat

Creat:

Actualitzat:

La intervenció del cap de Govern al debat d’orientació política ha servit per posar en relleu el conjunt de les grans reformes dutes a terme durant aquests darrers 7 anys. Moltes de les que s’han de-senvolupat no eren noves, i de fet, havien estat anunciades en reiterades ocasions per anteriors caps de Govern en els seus debats d’orientació política, però durant molt de temps s’han anat posposant. Un exemple clar que demostra que s’ha passat de les paraules als fets.

Reformes econòmiques que han permès diversificar els nostres sectors d’activitat. Reformes fiscals que han permès l’homologació internacional, diversificar les fonts d’ingressos públics i sanejar unes finances públiques desbocades sense renunciar a potenciar el nostre estat del benestar i recordant que els dèficits d’avui són els impostos del demà.

Reformes a la justícia que han permès agilitzar els processos i millorar els recursos. Reformes a l’Administració per poder donar el millor servei a la ciutadania i garantir-ne la sostenibilitat. Reformes en pro de la seguretat, dotant-nos de lleis, recursos i convenis internacionals que ens permeten mantenir un dels nostres principals actius. Reforma de les competències i transferències, bo i garantint un model institucional equilibrat, sostenible i que assegura l’autogovern de les nostres administracions.

Reformes en l’àmbit educatiu i social que ens situen a l’avantguarda i que aposta clarament per un model que busca empoderar les persones i garantir-los la igualtat d’oportunitats. Reformes en l’àmbit sanitari que han de permetre mantenir l’alt nivell de prestacions del nostre sistema que el situa com un dels millors del món tot garantint-ne la sostenibilitat. Reformes en l’àmbit energètic i mediambiental que ens permeten preservar l’Andorra de les generacions futures.

Gràcies a aquestes reformes, Andorra està millor preparada per afrontar els reptes de futur. Aquest conjunt de reformes s’han pogut dur a terme gràcies a la capacitat, determinació i valentia d’aquest Govern, però també gràcies a una societat civil conscient de la necessitat de les mateixes. Probablement ens han quedat coses per fer i de ben segur no tot s’ha fet prou bé, però negar el conjunt d’accions transformadores que hem dut a terme és negar la realitat.

tracking