Foc i lloc

Arranquem per continuar treballant

Veurem primer si són capaços de posar-se d’acord en aquests temes

Creat:

Actualitzat:

Arranquem un nou període de sessions en el qual s’han d’aprovar lleis molt importants que han de permetre que el nostre país pugui encarar el futur amb garanties.

Dins de l’àmbit econòmic i social, podem destacar les lleis laborals, que aportaran seguretat a les parts i la flexibilitat que demanda la nostra economia. També les lleis d’ocupació i igualtat, que ens situaran a l’avantguarda en aquests àmbits.

En l’àmbit financer, s’aprovarà la llei del fons de garantia de dipòsits i inversions i la llei de solvència i liquiditat, lleis que ens adeqüen a les normes internacionals i aporten una major seguretat a tots els que hi participem.

En l’àmbit de les nostres institucions tenim la llei de la funció pública i la del cos d’educació, que han de dotar de més i millors eines els nostres treballadors públics, alhora que estableixen uns sistemes de gestió, control i retribució que han de permetre donar el millor servei als nostres ciutadans i garantir-ne la sostenibilitat.

En l’àmbit del medi ambient i l’energia, la llei de la transició energètica i el medi ambient i la de conservació del medi natural. Lleis que han d’establir els principis de sostenibilitat i protecció del nostre entorn, així com fer una gestió energètica que ens permetrà assolir els compromisos contrets a la COP21.

En l’àmbit de donar resposta a les necessitats dels nostres ciutadans, destaca la modificació de la cotització dels autònoms per tal de fer-la més justa i que depengui dels resultats obtinguts. També la llei de mesures urgents per a l’habitatge que ha de flexibilitzar la disponibilitat d’habitatges de lloguer al mercat i permetre una estabilització dels seus preus. També hi ha a tràmit el Codi de procediment civil i la llei de seguretat pública, lleis que han d’ajudar a preservar la seguretat com un dels nostres actius claus com a país.

Aquest és un recull d’una part de les lleis que tenim a tràmit, fet que demostra l’alt volum de feina legislativa de gran importància d’aquesta legislatura. I la que encara ens queda per fer! Esperem que tots els grups parlamentaris vulguin treballar i aportar les seves millores a totes aquestes reformes. Per a les eleccions que no s’amoïnin, que ja hi haurà temps: veurem primer si són capaços de posar-se d’acord en aquests temes.

tracking