Foc i lloc

Responsabilitat

Cal dotar la zona d’un projecte alternatiu que permeti assolir els objectius.

Creat:

Actualitzat:

El projecte The Cloud, en la seva concepció, complia tres premisses que no són fàcils de conjugar:

Era un bon projecte per a Andorra Telecom, dins de la seva estratègia de diversificar i aconseguir una major independència dels ingressos del roaming que els pròxims anys es veurà reduïda.

Era un bon projecte per a Andorra la Vella, ja que permetia reconvertir un espai clau i connectar amb la zona de Riberaygua i Prada Ramón, permetent així que també es beneficiés de l’acumulació de visitants a l’eix Meritxell-Car- lemany.

I era un bon projecte per a Andorra, ja que a la creació d’un edifici singular amb un alt atractiu ja de per si s’hi afegia el fet de ser un element important per a l’atracció d’empreses del sector tecnològic que actuava de catalitzador per fer d’Andorra un lloc on desenvolupar i provar noves tecnologies.

Ara bé, atès que les ofertes presentades pels constructors superaven de molt les previsions fetes i fent d’aquesta manera inviable econòmicament el pla de negoci desenvolupat per Andorra Telecom, la decisió de parar-ne l’execució i entrar en un període d’anàlisi i reflexió era la més correcta per responsabilitat política.

Aquest és un projecte que ha arrossegat controvèrsia des del seu inici, i per tant exigeix diligència davant de la situació en què ens trobem. Cal conèixer quins són els motius d’aquest gran desviament en les previsions, actuar en conseqüència i exigir les responsabilitats que se’n puguin derivar.

Cal, també, decidir si el projecte es pot redefinir per poder complir amb aquesta viabilitat econòmica o veure si cal plantejar un nou projecte diferent. El que és segur és que cal dotar la zona d’un projecte alternatiu que permeti assolir els objectius marcats.

És normal i lícit que, davant d’aquesta situació, les crítiques a la gestió d’aquest projecte siguin presents i exigeix ser transparent amb la informació i les decisions que es prenguin. Ara bé, cal recordar als partits de l’oposició que a ells, a part de les crítiques, se’ls exigeix poder conèixer alternatives. Encara és hora de saber quines són les seves propostes per a la diversificació d’Andorra Telecom, de revitalització de la zona de Riberaygua i Prada Ramon i les seves propostes per a l’atracció de noves empreses al nostre país. I crec que haurem de seguir esperant.

tracking