Foc i lloc

Igualtat i postureig

Els temes socials només li interessen si en pot treure rèdit polític

Creat:

Actualitzat:

El passat 7 de maig es va presentar de forma oficial el Llibre blanc de la igualtat. Un acte que, per damunt de tot, era un reconeixement a totes aquelles organitzacions i persones que han treballat en un dels projectes més importants en l’àmbit social al nostre país. Un treball que culminarà amb l’entrada a tràmit de la Llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació i la Llei dels drets dels infants i els adolescents. Lleis, ambdues, que inclouran gran part de les prioritats que s’han establert en aquest llibre.

El text recollirà la creació i la definició de l’Observatori de la Igualtat, l’obligació d’aprovar un pla integral per a la igualtat i la no-discriminació, un programa per a la inserció laboral de les persones en situació de vulnerabilitat o el suport a la creació de la Plataforma d’Entitats Socials d’Andorra. A més, al text s’establirà que s’han d’impulsar campanyes de sensibilització, formació i promoció de la igualtat amb la col·laboració dels mitjans de comunicació.

També prioritzarà les mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i establirà que s’ha d’aprovar cada 4 anys un programa amb mesures específiques. També fixarà l’obligació d’aprovar, cada 4 anys, un programa d’inclusió social de les persones nouvingudes.

Sorprèn, però, que el conseller general Pere López, líder d’un partit que es fa dir progressista i que diu que fa dels temes socials la seva prioritat, digués a través d’un tuit dirigit als mitjans de comunicació que no participava d’aquest acte, ja que per a ell era un “postureig”. Curiosa interpretació d’allò que és postureig quan l’endemà, sí que es va passejar per la catifa vermella per anar a veure l’obertura del Festival de Cannes.

Aquest fet, no només demostra una clara falta de respecte cap a totes les entitats i persones que han treballat en aquest projecte, sinó que posa de manifest que els temes socials només li interessen si en pot treure rèdit polític.

Per sort, no tothom dins el seu partit pensa igual, i el seu company Gerard Alís sí que va assistir a l’acte per donar suport a aquestes entitats i a la seva feina, i contradir el que havia expressat el seu cap. Si no fos així, suposo que el partit ja haurà pres mesures contra el conseller Alís per anar als llocs a fer només “postureig”.

tracking