foc i lloc

Seguint treballant

Treballem per tirar endavant els grans reptes del país

Creat:

Actualitzat:

L’homologació internacional ha estat i és una de les prioritats de l’acció de Govern. El desplegament d’un marc fiscal homologable, la signatura de convenis per a la no doble imposició, la signatura dels convenis per a l’intercanvi d’informació fiscal, superar les avaluacions internacionals o el desplegament de l’acord monetari, liderat pel ministre de Finances ha suposat una millora substancial tant en la imatge com la credibilitat internacional d’Andorra. Les reformes legislatives en pro de l’obertura econòmica, l’impuls en la captació de nous inversors així com els plans d’ajuda als emprenedors (tot i que alguns no hagin tingut èxit) han portat el nostre país de nou al camí del creixement econòmic així com de la creació de llocs de treball. L’aposta clara i decidida per unes polítiques de recuperació de visitants i desestacionalització del turisme aprofitant el nostre patrimoni natural i cultural, està portant Andorra a ser un referent també en turisme esportiu i cultural. Això ha portat no només un increment de visitants sinó de pernoctacions i de despesa dels turistes. L’impuls d’una política d’inversions que per una part doni resposta a les necessitats d’infraestructures del país i per l’altra posi en valor el nostre patrimoni, una política en contínua anàlisi i revisió que garanteix optimitzar la despesa pública tot i que per a alguns això signifiqui improvisació. La pujada del salari mínim que s’ha fet i es continuarà fent (i que altres no han volgut fer), el desplegament i millora de les ajudes i les polítiques d’ocupació, l’ordenació i increment de les ajudes socials (sent les més altes de la història) demostra la clara voluntat de treballar pel benestar de la gent. El pla d’ajudes al foment del vehicle elèctric o a la rehabilitació d’habitatges, el desplegament del pla nacional del paisatge i del pla nacional de residus, el foment de les escoles verdes així com la signatura dels compromisos de la COP 21 és una evidència clara que el medi ambient és un element central en les polítiques de desenvolupament del nostre país. I si en alguns temes no hem obtingut encara els resultats que hauríem volgut, encara ens queden grans temes per finalitzar. La diferència està en el fet que uns treballem per tirar-los endavant i altres només poden (o volen) anar maquillant decàlegs en pro dels seus interessos electorals.

tracking