Punt de mira

Consumits pel consumisme

Podem considerar les conseqüències mediambientals abans de comprar un producte

Creat:

Actualitzat:

El consumisme és el consum excessiu i innecessari de productes i béns. Va començar a créixer al llarg de segle XX com a efecte de la creació dels anuncis i del capitalisme. Des de l’inici del consumisme hi ha hagut posicions a favor i posicions en contra del consumisme. En què es basen les dues posicions? Els consumistes argumenten que sempre cal gastar i consumir, defensen que a través del consumisme poden afavorir l’economia i la indústria. Els anticonsumistes argumenten que no cal produir tants residus innecessaris que contaminen els hàbitats del planeta. Defensen que hem de viure només amb el necessari i no consumir béns o productes innecessaris. Quines són les causes principals del consumisme? Les principals causes són la publicitat, que convenç el públic que una despesa és necessària. Els productes d’un sol ús no tenen en compte el dany ecològic i econòmic. El rebuig de productes que poden ser reciclats o reutilitzats i una altra causa molt comuna és la pressió de la societat. Podem reduir el consumisme comprant objectes de segona mà i considerar les conseqüències mediambientals i econòmiques del producte abans de comprar-lo. Existeixen molts tipus de consumisme, com ara l’experimental (és el consum d’un producte o servei nou), l’ocasional (és el consum basat en la disponibilitat del bé o servei en la satisfacció de necessitats variades) i el consum habitual (és el consum que forma part de les activitats quotidianes del consumista). Si prenem les mesures adequades per no consumir productes i béns innecessaris podem col·laborar eco­nòmicament i ecològicament.

tracking