Finances

El sector públic tanca amb 98,28 milions de superàvit el quart trimestre

Les administracions van gastar un 30% menys que un any abans

Seu de GovernArxiu

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

L'execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic ha estat de 1.619,28 milions d'euros durant el 2023, una xifra que suposa una disminució del 30,5% respecte de l'any anterior. Segons publica aquest dilluns el departament d'Estadística, a més, l'execució dels ingressos ha estat de 1.229,95 milions d'euros, cosa que representa un descens del 27%. Pel que fa als resultats de l'execució d'ingressos i despeses per al quart trimestre del 2023, el resultat de gestió ha estat d'un superàvit de 98,28 milions d'euros (un 37,1% menys); el resultat de caixa ha estat d'un superàvit de 78,69 milions d'euros (un 158,9% menys) i el resultat pressupostari (incloent-hi tots els ingressos i despeses) ha estat d'un superàvit de 60,66 milions d'euros, un 1.853,1% més respecte al tercer trimestre de l'any passat.

Sense tenir en compte les transferències internes que fa el Govern a favor dels comuns i de la CASS i les despeses de la CASS cap al fons de reserva de jubilació (totes elles despeses internes que les diferents entitats preveuran com a ingressos per després fer les despeses pertinents i que, per tant, no es preveuen dues vegades), i sense tenir en compte els actius i passius financers d'ingressos i despeses, l'execució de despeses ha estat de 1.045,14 milions d'euros per a l'any 2023, el que representa un augment de l'11,7% respecte del quart trimestre de l'any anterior. Pel que respecta als ingressos, amb les mateixes consideracions, la liquidació ha estat de 1.061,80 milions, un 6,2% més respecte de l'any anterior.

D'altra banda, quant als resultats de l'execució pressupostària d'ingressos i despeses, amb les mateixes consideracions anteriors, han estat pel resultat de gestió un superàvit de 36,24 milions d'euros (un 58,5% menys), pel resultat de caixa un superàvit de 16,65 milions d'euros (un 74,3% menys) i pel resultat pressupostari un superàvit d'1,38 milions d'euros (un 97,9% més).

En relació amb el període d'entre octubre i desembre del 2023, l'execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic ha estat de 371,66 milions d'euros, cosa que suposa una disminució del 22,8% respecte del quart trimestre de l'any anterior. En aquest sentit, l'execució dels ingressos ha estat de 308,76 milions d'euros, un 0,1% menys respecte al quart trimestre de l'any anterior.

Pel que fa als resultats de l'execució d'ingressos i despeses durant aquest termini, el resultat de gestió (ingressos menys despeses sense tenir en compte les despeses financeres i sense actius ni passius financers) ha estat d'un dèficit de 64,04 milions d'euros (un 668% menys); el resultat de caixa (ingressos menys despeses, sense actius ni passius financers) ha estat d'un dèficit de -69,73 milions d'euros (un 372,5% menys) i el resultat pressupostari (incloent-hi tots els ingressos i despeses) ha estat d'un dèficit de -62,90 milions d'euros (un 63,5% menys) respecte al tercer trimestre de l'any passat.

Sense tenir en compte les transferències internes que fa el Govern a favor dels comuns i de la CASS i sense tenir en compte els actius i passius financers d'ingressos i despeses, l'execució de despeses ha estat de 299,05 milions d'euros per al quart trimestre del 2023, amb un increment del 16% respecte al quart trimestre estricte de l'any anterior. Pel que respecta als ingressos, amb les mateixes consideracions, la liquidació d'ingressos ha estat de 239,06 milions, un 5% menys respecte al quart trimestre estricte de l'any anterior.

Finalment, en relació amb els resultats de l'execució pressupostària d'ingressos i despeses, amb les mateixes consideracions anteriors, han estat pel resultat de gestió un dèficit de -54,30 milions d'euros, pel resultat de caixa un dèficit de -59,99 milions d'euros i pel resultat pressupostari un dèficit de -53,16 milions d'euros (un 67,6% més).

tracking