PROJECTES DE FUNCIÓ PÚBLICA

El Govern analitzarà si paga sous competitius

La diagnosi de la retribució afectarà tota l’administració

L’edifici administratiu del Govern.

L’edifici administratiu del Govern.Fernando Galindo

detail.info.publicated
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Les crítiques dels representants sindicals sobre les retribucions salarials de l’administració general s’han aguditzat els últims temps. Els representants del personal apunten que el poc interès que generen alguns edictes per contractar nous treballadors s’explica per la pèrdua d’atractiu dels sous i han estat especialment combatius els dels cossos especials. El Govern es marca per a aquest 2024 l’estudi de la retribució de tota l’administració, “analitzar com estem pagant comparativament amb el mercat” i, en el cas concret de cossos com el policíac, fixar-se en allò que paguen “policies amb què ens puguem comparar”, va exemplificar el secretari d’Estat de Funció Pública, Marc Cornella. Una diagnosi acompanyada del “que hem de fer per ser més atractius, si és que ha de ser quantitativament a escala retributiva”.

Un estudi en paral·lel a una revisió dels complements salarials pendent des que es va aprovar la nova Llei de la funció pública i es va optar per un canvi de filosofia que primés la carrera professional i que encara s’ha d’instaurar. Funció Pública treballa en diferents fronts. Un, que en principi ha d’arrencar el 2025, és la recuperació de la gestió de l’acompliment (l’antic GAdA, que passarà a anomenar-se AvAc) en la seva nova versió. De moment s’ha tirat endavant el concurs per dotar a l’administració d’un software que en permeti la gestió mentre que “estem acabant d’ultimar el reglament”, apunta Cornella. Una normativa ja molt avançada la darrera legislatura i que desenvolupa períodes d’avaluació de dos anys que culminarien amb una retribució “variable” al final del cicle. Per tant, si s’engegués el 2025 –que és el compromís–, es pagaria per primer cop el 2027. “Tenim força clara la regulació, però n’hem de veure la implementació” i aquí juga un paper destacar el programari tret a concurs. Els treballadors tindran dos objectius a complir –d’entre quatre categories diferents– cada un dels anys del cicle en funció de la tasca que desenvolupin i “s’han de fixar objectius amb indicadors molt correctes, que permetin la mesura”. Un procés que s’acompanyarà de formació, una fórmula que es considera cabdal també pel sentit que té d’incidir en la millora del servei de l’administració.

“L’avaluació de l’acompliment és simple, la carrera professional és més complexa”
Marc Cornella, Secretari Estat Funció Pública

La segona pota que “també és prioritària” és desenvolupar la carrera professional. Implica “el creixement de les persones dins de la seva banda salarial perquè, des que no està en marxa el GAdA, no ho poden fer, i és un projecte molt estratègic”. Però Cornella admet que alhora és més complex. “Així com l’avaluació de l’acompliment és simple, la carrera professional és més complexa, però som molt conscients que volem que la gent tingui el seu recorregut dins de la banda salarial; no és casual que analitzem la política retributiva també”, va apuntar.

El que avaluarà la carrera professional per traduir-se en millores salarials seran competències i mèrits. I el secretari d’Estat admet que “si posar objectius no és fàcil, avaluar competències tampoc no és evident”. Quant als mèrits, hi comptarà el grau d’acompliment dels objectius marcats a l’AvAc, la formació o totes les funcions que malgrat no fer part del lloc de treball sí que es poden considerar en projectes transversals.

No serà fins que no estiguin aprovats i implementats tant la nova gestió de l’acompliment com la carrera professional que no es farà una de les grans modificacions retributives previstes a la Llei i que va suposar un dels principals cavalls de batalla dels sindicats públics durant la tramitació dels textos: els complements d’antiguitat ja no es pagaran cada tres anys, sinó cada cinc.

HISTÒRIA DE DUES LLEIS

Són textos en plural perquè la primera modificació de la Llei de funció pública original es va revisar la passada legislatura arran de la sentència del Constitucional que en va tombar un parell d’articles. Malgrat els intents dels sindicats d’evitar el canvi de triennis a quinquennis, aquesta modificació es va mantenir inalterable. Però a la pràctica no s’ha materialitzat perquè cal un el desplegament reglamentari que segueix pendent. La passada legislatura el Govern va intentar anul·lar els triennis als funcionaris incorporats a l’administració després de l’aprovació de la primera modificació de la Llei, el 2019. Però finalment va fer marxa enrere i ho va plasmar a la segona modificació.

INICIATIVES

1. ANÀLISI DE LA POLÍTICA RETRIBUTIVA

L’executiu analitzarà la política retributiva per determinar-ne el grau d’atractiu i com es pot millorar, si cal. En el cas dels cossos especials es tindran en compte cossos d’altres territoris.

2. AVAC, PENDENT DEL REGLAMENT I EL ‘SOFTWARE’

La reglamentació de la nova avaluació de l’acompliment està a punt, però Funció Pública considera cabdal disposar del software per a la gestió, un programari que s’ha tret a licitació.

3. CARRERA PROFESSIONAL, L’ALTRA POTA

La carrera professional és l’altra pota del sistema de complements fixat a la Llei de la funció pública. El desenvolupament permetrà créixer dins de la banda salarial fixada pel lloc de treball.

tracking