RESPOSTA

El conveni de salut amb Espanya inclou les persones amb discapacitats

El BNG va denunciar al Congrés que es va cobrar l’atenció a una pacient al Principat

L’hospital Nostra Senyora de Meritxell.

L’hospital Nostra Senyora de Meritxell.Arxiu

detail.info.publicated
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Les persones amb discapacitat, tant de nacionalitat andorrana com espanyola, estan cobertes en matèria sanitària, segons el conveni de Seguretat Social entre Andorra i Espanya. Ho assegura el govern espanyol, que ha respost a una pregunta parlamentària a l’executiu del veí del sud al Congrés dels Diputats en què un diputat del Bloc Nacionalista Gallec (BNG), Néstor Rego Candamil, va denunciar que a una adolescent discapacitada gallega se li va cobrar l’atenció sanitària d’urgències al Principat. Se li va cobrar l’assistència per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social espanyol. Els pares de la menor, després de rebre la factura, ho van denunciar a la Seguretat Social espanyola, que els va contestar que la seva filla per ser discapacitada no entrava a la cobertura sanitària disposada al conveni de seguretat social entre l’Estat espanyol i Andorra.

Recentement, el govern espanyol ha contestat la pregunta del diputat del Bloc Nacionalista Gallec, adscrit al grup mixt, posant en qüestió la resposta donada per la seguretat social del veí del sud. “El conveni de Seguretat Social entre el Regne d’Espanya i el Principat d’Andorra, en vigor des de l’1 de gener de 2003, estableix a l’article 3 el camp d’aplicació subjectiu, i aquest és aplicable als treballadors que estiguin o hagin estat subjectes a les legislacions de seguretat social d’una o ambdues parts contractants, així com als membres de les seves famílies i supervivents”, s’assenyala a la resposta.

A la contesta s’afegeix que a l’article 4 del conveni hispanoandorrà s’inclou expressament el principi d’igualtat de tracte i encara que hi ha algunes normes particulars i excepcions contingudes a l’article 7 del conveni, en cap cas suposa l’exclusió de les persones amb discapacitat.

DESCONEIXEMENT

El govern espanyol, que assegura desconèixer les circumstàncies del cas plantejat pel diputat, matisa que “ara bé, cal assenyalar que amb caràcter general per a l’exportació del dret a assistència sanitària en virtut d’un conveni bilateral i, en concret, per al d’Andorra, el titular del dret a assistència sanitària ha d’estar en situació d’alta o assimilada a l’alta, en qualsevol dels règims de la Seguretat Social, i en cap cas no és possible aplicar les disposicions relatives a l’exportació del dret a assistència sanitària a persones que tinguin un dret no contributiu a títol propi”.

tracking