JUSTÍCIA

Suport del col·legi a expedientar uns batlles

La demanda l’ha impulsat un advocat i ha estat desestimada pel Consell Superior

L'advocat Emili Campos.Fernando Galindo

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

El Col·legi d’Advocats ha donat suport a la petició que un advocat ha fet al Consell Superior de la Justícia (CSJ) perquè obri un expedient disciplinari contra una batlle i uns magistrats. Emili Campos ha transmès aquesta informació de manera confidencial als seus col·legues, en què precisa que ha presentat una demanda civil a l’empara dels articles 10 i 76 de la Llei qualificada de la Justícia per l’actuació de la batlle Laura Solanes i els magistrats de la sala civil del Tribunal Superior de Justícia, Vincent Aniere, Carles Cruz i Alexandra Cornella.

El motiu és la reclamació “personalment a aquests funcionaris públics” del pagament de 8.573 euros, “més els interessos legals i les costes del procediment per haver imputat una consignació judicial relativa als meus honoraris professionals degudament taxats judicialment a una altra causa civil sense el meu coneixement i sense el meu consentiment, havent trencat aquests funcionaris públics les normes relatives a la imputació de pagaments”.

L’advocat qualifica l’actuació de presumptes “faltes molts greus”, concretament, el desconeixement “inexcusable de les lleis i els procediments i el trencament de les normes relatives al deure d’abstenció de la Llei qualificada de la Justícia”. Campos informa que la junta del Col·legi d’Advocats “ha recolzat la meva petició d’incoació d’obertura d’un expedient sancionador contra els esmentats funcionaris públics davant el Consell Superior de la Justícia, gest que agraeixo”. I afegeix que el CSJ “no està a l’alçada de les seves responsabilitats atès amb l’excusa que els batlles i magistrats són independents no està exercint la seva potestat contra aquests funcionaris públics”. Campos es refereix a la indicació del CSJ sobre la falta de competències i al·ludeix a l’article 80 de la llei: “La responsabilitat disciplinària dels batlles i magistrats l’exigirà el Consell Superior de la Justícia, mitjançant instrucció d’un expedient disciplinari incoat per iniciativa del propi Consell Superior de la Justícia, a instàncies de la persona perjudicada”.

L’advocat també ha presentat una demanda de reclamació de quantitat pels mateixos fets contra la mateixa batlle i els magistrats per ser indemnitzat pels danys i perjudicis “causats pels mateixos”. Matisa que són “unes decisions doloses o greument negligents per part d’aquests funcionaris públics, i han de respondre econòmicament personalment i solidàriament pels seus actes”. Campos explica que la batlle Sònia Tumí, “malgrat haver estat demandada per un client del meu despatx professional, ha acordat inadmetre a tràmit la meva demanda interposada contra els seus companys malgrat ser coneixedora que la meva demanda no està incursa en cap dels supòsits en vigor per tal que fos inadmesa”.

La crítica es generalitza, i afirma que “aquesta actuació d’una part de la magistratura andorrana és en tota regla un atac directe a l’Estat de Dret i l’únic que busca, amb la complicitat del Tribunal Constitucional, és crear un espai de total i absoluta impunitat per a aquest col·lectiu d’esquenes als articles 91, 92 de la Constitució, 10 i 76 de la Llei qualificada de la Justícia i 22 i 23 de la Llei transitòria de Procediments Judicials”.

tracking