MEMÒRIA DEL COS ANTIINCENDIS DEL 2023

L'edat mitjana dels bombers és de 47 anys

La projecció de jubilacions apunta que n’hi haurà entre quatre i set anuals del 2025 a 2031

Darrera celebració del patró dels bombers.Fernando Galindo

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

L’edat mitjana de la plantilla del cos de bombers és de 47 anys. Les dades recopilades a la memòria del servei de salvament i antiincendis corresponent a l’any 2023 apunten que més de la meitat de la plantilla que integren 120 efectius supera els 45 anys i que, per tant, els propers exercicis hi haurà un degoteig de jubilacions (l’edat de retir als cossos especials són 60 anys). Ja el 2023 n’hi va haver set i en la projecció que es recull del període del 2024 al 2031 aquest any serà el de menys baixes (2), mentre que els propers exercicis el nombre es mourà entre les quatre previstes el 2029; les cinc del 2025, 2026 i 2028, les sis del 2031, i les set del 2027 i 2030.

La informació extreta de la memòria apunta que aquest exercici ja està previst l’edicte extern per cobrir les dues jubilacions previstes, així com els preparatius per convocar el concurs que ha de cobrir les cinc vacants del 2025, en un procés per anar substituint els efectius que arribin als 60 anys que ja va arrencar l’any passat. El document també repassa l’històric d’edictes i places ofertes des del 1990. En l’última dècada hi ha hagut cinc convocatòries i la més nombrosa va ser la del 2014, amb 10 places. Noves incorporacions a banda, el departament també té previstos aquest exercici diferents processos interns per a la progressió professional de la plantilla: s’han de cobrir dues places d’oficial, dues de sotsoficial i també les places de cap de la unitat de formació i de la unitat sanitària. A nivell jeràrquic, el cos l’encapçalen el director i el director adjunt, seguits d’oficials de primera i oficials, sotsoficials de primera i sotsoficials, bombers i bombers en formació. Al tancament del 2023 eren vuit els encara pendents d’assumir plenament les funcions. Però a banda d’aquesta estructura jeràrquica, el cos també funciona amb quatre àrees especialitzades de les quals pengen diferents grups o seccions i una distribució en els quatre parcs: el central de Santa Coloma, i els de la Massana, Canillo i el Pas de la Casa. Les guàrdies garanteixen un oficial, tres sotsoficials i sis bombers a Santa Coloma, i un sotsoficial i dos bombers a la resta excepte al Pas de la Casa en temporada alta turística, que a la guàrdia s’afegeix un tercer efectiu.

Cobertura de vacants a banda, el cos reclama la creació de noves places per afrontar amb més recursos humans les majors necessitats del servei. Durant l’any passat, els serveis van fregar els 9.000 entre actuacions, pràctiques i formacions, un nombre lleugerament més baix que el de l’any anterior. Les purament operatives (incendis, salvaments, sanitaris i assistències tècniques) van ser 6.055, un 6,37% menys que el 2022. La mitjana diària d’actuacions van ser de 24,41 i, estadísticament, el dilluns va ser el dia de la setmana amb més càrrega de feina. Per franges horàries, la de més sortides i volum de feina va ser la compresa entre les 17 i les 18 hores, amb 974 serveis. Òbviament, la feina baixa de matinada i l’hora amb menys tasques va ser la situada entre les quatre i les cinc, amb 121 serveis i activitats.

120 INCENDIS EN HABITATGES

Els bombers van intervenir per sufocar 307 incendis durant el 2023, dels quals 120 es van produir en habitatges. Els forestals o de vegetació van ser 38 i 23 van afectar vehicles. Van suposar un 5% del total d’intervencions de l’any, molt lluny de les que representen més volum de feina, les relacionades amb l’àmbit sanitari, amb 4.278 serveis i la gran majoria per assistir malalts. Després dels serveis sanitaris, les assistències tècniques són les més nombroses. Van ser un miler l’any passat i engloben des de les intervencions en inundacions fins a obertura de portes o els serveis relacionats amb la prevenció. En tercer lloc se situen els serveis catalogats com a salvaments, entre els quals les intervencions en accidents de trànsit o els rescats de muntanya. Aquests darrers van ser 148, per sobre dels 137 del 2022, però encara per sota dels 163 del 2021, que ha estat la xifra més alta dels últims anys. I l’estadística desglossada indica que 18 van ser recerques, en 61 es va haver d’assistir senderistes, en 59 les actuacions van estar relacionades amb accidents practicant esports d’aventura i les últimes 10 es cataloguen com a varis. Cal recordar que ja s’han fixat les tarifes que permeten als bombers demanar el rescabalament del cost d’un rescat de muntanya si és que es demostra la negligència de l’excursionista que ha patit l’accident. És especialment onerós quan s’ha d’activar l’helicòpter.

tracking