Exercici 2023

El Govern va executar el 47% de les inversions del pressupost

Són 30 milions d’euros d’un total de 65, una xifra que augmenta respecte al 2022, que va quedar en 23 milions i un 34%

Ramon Lladós en una entrevista al Diari.Fernando Galindo

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

La liquidació pressupostària del 2023 deixa entreveure una major execució de les inversions reals respecte a l’exercici anterior, tot i encara no assolir el 50%. En valors absoluts, del total de 65 milions pressupostats s’han dut a terme 30, xifra que situa l’execució en un 47%. En comparació amb el 2022, la dada puja substancialment, ja que en aquell exercici es va quedar en 23 milions, un 34% del total pressupostat. La mateixa liquidació pressupostària indica com la salut econòmica del país és més positiva que l’esperada, ja que la xifra és més gran que els 15 milions d’euros de superàvit que va indicar el ministre de Finances, Ramon Lladós, en la sessió d’aprovació de la Llei dels pressupostos d’inicis de febrer, i la qual se situa ara en els 23,3 milions. Tot i això, queda lluny dels 72 milions d’euros de superàvit del 2022, xifra que s’explica per la gran recaptació provocada per l’obertura econòmica del primer any sense restriccions de la covid-19.

Aquest augment en el superàvit respon a la millora dels ingressos per la imposició directa, aquells que graven directament la renda o el patrimoni personal, que experimenta un creixement en la recaptació de 19,2 milions d’euros –un augment del 13% en termes relatius, passant dels 150 als 169 milions. Així doncs, creixen tots els gravàmens. En l’apartat de la renda, l’IRPF aporta un milió més que el 2022, fins als 58,6, i l’impost sobre la plusvàlua immobiliària passa dels 9,7 milions als 13,7. Fins i tot puja l’impost sobre renda als no residents, exactament en uns 1,2 milions d’euros, situant-se en els 8,3 milions. En l’apartat de les societats, l’impuls més gran l’experimenta l’impost sobre les societats, augmentant un 18%, fins a gairebé els 90 milions, 13 milions més el 2022. Queda meridianament manifest que la recuperació de l’activitat econòmica ha estat un element cabdal per a la consecució d’una major recaptació dels diferents impostos.

Tot i la millora, hi ha dos aspectes en què la recaptació cau. Per un costat, els ingressos indirectes es redueixen en 9,6 milions d’euros –de 317,7 a 308,1 milions– , principalment per la davallada de la taxa al consum, aquella associada als beneficis per la importació del tabac i l’alcohol, que es redueix en 24 milions, de 110 a 86. Per l’altre costat, també en les taxes i altres ingressos, que redueixen l’import liquidat en 6,9 milions d’euros, principalment a causa del descens de la recaptació per comisos respecte a l’exercici del 2022.

Altres dades rellevants que cal tenir en compte són les despeses de funcionament, l’import de la taxa turística, la recaptació per l’IGI i les transferències als comuns. En primer terme, les despeses de funcionament de l’administració, que inclouen despeses de personal, de consum de béns corrents i serveis, i transferències corrents, van augmentar un 12%, situant-se en els 440 milions d’euros. Pel que fa a l’import de la taxa turística, tot i créixer un 140% respecte al 2022 amb 6,3 milions, queda gairebé a la meitat dels 12 milions que Govern pressupostava. Quant a la recaptació de l’IGI, aquesta puja sis milions, arribant als 155, i les transferències als comuns ascendeixen fins als 43,7 milions d’euros, una xifra que s’incrementa en un 13% en comparació amb l’exercici anterior, que repuntava fins als 38,8 milions d’euros.

ARRENCA LA CAMPANYA DE L'IRPF DEL 2023 AMB PREVISIÓ DE RECAPTAR 22,5 MILIONS

El departament de Tributs engega aquesta setmana la campanya de declaració de l’IRPF corresponent al 2023, la qual dura fins final de setembre, i s’esperen 23.000 declaracions voluntàries, de les quals el 85% seran en format telemàtic. Estan cridats a declarar l’IRPF tots aquells contribuents que són residents fiscals que han de declarar per motius relacionats amb el treball o els guanys de capital i s’estima que la recaptació total d’aquesta part de la població sigui d’uns 22,5 milions d’euros. Per a aquesta campanya, el departament de Tributs i de Fronteres ha emès un total de 51.524 propostes de liquidació, de les quals 33.085 són de resultat zero, 14.554 tenen resultat a pagar i 3.885 tenen resultat a retornar. “Els ingressos continuen augmentant seguint la tendència dels darrers anys”, va dir el director del departament Tributs i Fronteres, Carles Ferreira.

tracking