PROPOSTA DE REFORMA DEL SECTOR

Govern preveu una farmàcia per cada 2.500 habitants

Els nous establiments hauran de respectar la distància fixada seguint de forma obligatòria l’itinerari més curt fins a un mínim de 250 metres

Medicaments en el calaix d'una farmàcia.Fernando Galindo

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

El Govern ha fet un clar gir respecte a fa una dècada i en l’esborrany que recull els canvis per ordenar el sector farmacèutic i dels medicaments estableix, per primera vegada, que s’haurà de respectar una distància mínima per obrir nous establiments, a més d’un article transcendent que deixa clar que un només es pot ser propietari d’una sola oficina de farmàcia.

De moment, l’executiu està temptejant els titulars d’aquests establiments per introduir canvis en el funcionament i la gestió del col·lectiu, que també es veurà afectat si s’aprova l’acord d’associació. Actualment, segons fonts oficials, funcionen 55 farmàcies a tot el país i hi ha un gran interès per part d’inversos estrangers d’instal·lar-se a Andorra.

En aquest document, que va ser lliurat en la reunió en la qual es va abordar l’acord amb Europa, el Govern aposta per una política restrictiva perquè considera que la demanda està coberta, encara que deixa oberta la porta a noves autoritzacions en segons quins casos.

L’article que es refereix als criteris de planificació és especialment rellevant i representa un canvi significatiu. És precisament en aquest apartat on s’estableix una limitació entre oficines de farmàcia de 250 metres de porta a porta “pel camí més curt”. Per a més precisió, s’aclareix que “l’amidament es comença a practicar en el punt central de l’accés des de la via pública al local de l’oficina de farmàcia ja instal·lada”. Si els accessos són diversos, es prendrà en consideració l’itinerari més curt.

L’ordenació per mòduls de població preveu que funcioni una farmàcia per cada 2.500 residents, el que suposa que una parròquia amb menys població només podria tenir un establiment obert. El text introdueix excepcions, tenint en compte que les farmàcies també donen servei als visitants. Per exemple, es permetrà un increment en aquelles parròquies amb més d’un milió de pernoctacions a l’any, “que no podrà ser mai superior, sumades les xifres de visitants del país, a la xifra de màxim d’una oficina més per cada 350.000 visitants anuals al país”. L’augment es farà de parròquia “menys saturada a més saturada en funció de la ràtio per habitants”.

En el supòsit que una parròquia en quedi desproveïda, de manera que tingui una oficina per a una ràtio de residents inferior al mínim establert (2.500), “no es podrà concedir cap nova obertura en cap altra parròquia fins a haver omplert la vacant a la parròquia desavasteïda [sic]”.

Una menció a banda mereixen les zones residencials, aquelles situades a més de 250 metres de l’eix comercial principal de la parròquia: “En el cas de tancament, es permetrà l’obertura sempre que no hi hagi cap altra farmàcia a menys de 150 metres” i respectant els 250 metres de separació establerts.

Un altre punt clau per al sector fa referència a la titularitat dels negocis. Actualment no hi ha cap restricció. La nova llei –si veu la llum– no deixa lloc a dubtes: “La titularitat correspon a un o a més d’un farmacèutic, que en són els propietaris i que se’n responsabilitzen [...]. Només es pot ésser propietari o copropietari d’una sola oficina de farmàcia”.

El propietari i el titular farmacèutic no hauran de ser necessàriament la mateixa persona, si bé serà obligatòria la presència d’un farmacèutic titulat. De la mateixa manera, aquest no pot ser alhora titular en un altre establiment. Per exercir de farmacèutic, a banda de la col·legiació, caldrà una experiència mínima de 18 mesos en una farmàcia del país “o com a director tècnic de la farmàcia hospitalària o d’un majorista de medicaments a Andorra”, segons l’esborrany.

El text descriu el procediment per autoritzar noves farmàcies i fixa la superfície mínima del local, que haurà de ser de 100 metres quadrats. En cas que no es disposi de laboratori de farmacotècnia i control, l’espai es pot reduir a 80 metres quadrats.

VENDA PER INTERNET DES DE LA WEB

L’obertura d’una farmàcia requerirà la titulació. Caldrà la concessió d’una llicència administrativa i ser membre del Col·legi de Farmacèutics. El local haurà de reunir una sèrie de condicions. L’administració regularà com s’han de conservar els medicaments, la higiene i la salubritat de l’oficina. Es permet utilitzar el comerç electrònic, però únicament des de la pàgina web del dispensari. Òbviament, es podrà contractar personal auxiliar, que podrà ser format pel farmacèutic.

tracking