Justícia

Els saigs van executar 44 desnonaments l'any passat

Es va registrar un total de 149 demandes relacionades amb arrendaments urbans

La façana de la seu de la Justícia.ARXIU

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

En el transcurs del 2023 s'han registrat un total de 149 demandes relacionades amb arrendaments urbans, segons confirmen les dades facilitades per la Batllia. De tots aquests casos, la Cambra de Saigs confirma que 44 han acabat amb desnonaments, dels quals dotze es van lliurar sense cap mena d'intervenció, onze ja estaven desocupats en el moment del llançament (desallotjament) i, pel que fa a la resta, es va procedir a realitzar el llançament a l'instant.

Cal recordar que la llei de mesures de protecció, d'estímul del mercat i de governança en l'àmbit de l'habitatge que va entrar en vigor el gener del 2023 va atorgar la potestat als saigs de fer efectius els desnonaments d'habitatges privats i a l'Institut Nacional de l'Habitatge d'aquells de protecció pública.

De la mateixa manera, es va incloure un protocol d'actuació en situacions de pèrdua de l'habitatge de residència habitual i per a casos de desnonaments que pren en consideració les situacions socials de les famílies i alhora garanteix la protecció de les persones. A més, el procediment va servir per donar resposta al requeriment del Consell de Drets Socials del Consell d'Europa, que demanava un pla d'actuació entre Batllia i Afers Socials per atendre tots els casos de vulnerabilitat social i residencial.

Quan es pot sol·licitar eldesnonament?

En relació amb el procediment de desnonament, aquest es troba recollit al capítol tercer del codi de procediment civil, concretament als articles 30 i 31 de la llei d'arrendaments. La legislació especifica que l'arrendament es pot extingir a causa de l'expiració del termini pactat, la pèrdua o destrucció de l'immoble arrendat, l'alienació de l'habitatge, la declaració de ruïna, expropiació forçosa i altres supòsits.

De la mateixa manera, l'arrendatari pot donar per finalitzada la relació i demanar el desnonament si s'incompleix el pagament de la renda o de les despeses complementàries i si existeix algun tipus de sotsarrendament sense el permís de l'arrendador. Igualment, la llei preveu la revocació del contracte en cas de desobediència de les condicions pactades i si l'arrendatari ocasiona danys o executa obres en la finca sense consentiment. Finalment, en el supòsit que l'arrendatari desenvolupi accions perilloses dins de l'immoble, també és motiu perquè l'arrendador rescindeixi la relació.

tracking