institucions

El Consell General confeccionarà una llista de candidats a Raonador del Ciutadà

Els interessats s'han de presentar abans de les 13 hores del 4 de desembre

El Raonador del Ciutadà, Marc Vila.Fernando Galindo

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

El Consell General per acord extraordinari de la Junta dePresidentsdel dia 3 d'octubre del 2023 ha decidit organitzar, mitjançant la publicació de l'avís al butlletí del Consell General, un procés obert de crida pública per a la confecció d'una llista de candidats a Raonador del ciutadà. Els candidatshaurande reunir diverses condicions, com tenir la nacionalitat andorrana, ser major d'edat i tenir el ple ús dels seus drets civils i polítics.

Les persones interessades han de presentar en un sobre tancat a la Secretaria General, abans de les 13 hores del dilluns 4 de desembre del 2023, una carta de motivació, uncurrículumque acrediti l'experiència, documents originals de titulacions acadèmiques, la declaració jurada d'estar en ple ús dels drets civils i polítics.

D'aquesta manera, la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers institucionals es constituirà en Comitè de validació, que valorarà els mèrits propis indicats en el currículum ientrevistaràals candidats que compleixin els requisits mínims a fi de confeccionar una llista de candidatsaprèsd'acord ambel que estableixper laLleide creació i funcionament de Raonador del ciutadà.

Els grups parlamentaris podran presentar en el Registre de la Secretaria General,finsquatre dies abans del Ple en què s'hagi de procedir a la votació, les candidatures que reuneixin els requisits establerts, juntament amb el currículum de la persona o de les persones proposades. El nomenament definitiu del Raonador del ciutadà es realitzarà respectant el procediment i la majoriadevots prevista en l'article 8 de la Llei de creació i funcionament del raonador del ciutadà. El Consell General facilitarà a les persones interessades qualsevol informació complementària sobre el procediment de selecció i d'elecció que pugui ser del seu interès.

tracking