Estadística

Els efectius judicials eren 42 el 2021

D'aquests 21 son homes i 21 son dones

Taula d'efectius judicials per tipologiaEstadistica

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

El nombre d'efectius judicials de l'any 2021 se situa en els 42. D'aquests 21 són homes i 21 són dones, segons l'informe publicat avui pel Departament d'Estadística. Per tipologia, hi ha 19 magistrats, 17 batlles i 6 fiscals els quals estan distribuïts dins els diferents òrgans que componen la judicatura andorrana. Dins el Tribunal Superior de la Justícia hi ha 12 magistrats, dos d'ells en excedència; dins el Tribunal de Corts hi ha 7 magistrats; a la Batllia hi ha 17 batlles; i finalment al MinisteriFiscalhi ha 6 fiscals, un d'ells en excedència.

Els efectius judicials per tipologia, hi ha 8 magistradesdonai 11 magistrats homes. DeBatllesn'hi ha 11 dones i 6 dones i de fiscals 4 són homes i 6 dones.

tracking