POLÍTIQUES D'HABITATGE

Govern descongela els lloguers

El propietari podrà augmentar la renda de l’habitatge d’acord amb la inflació més un percentatge situat entre l’1% i el 5%

La ministra Conxita Marsol i Jordi Puy, secretari d'EstatSFGA

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

Els lloguers dels habitatges es podran incrementar l’any vinent d’acord amb l’IPC, que se situa actualment en el 6,1%, més un percentatge que podrà anar entre un màxim del 5% i un mínim de l’1%. Així, en els contractes signats l’any 2015 o anteriorment els propietaris podran aplicar un increment màxim al preu del lloguer del 5%+l’IPC, això sí, amb una pròrroga del contracte de quatre anys.

En els contractes del 2016 es podrà augmentar el preu del lloguer un 4%+l’IPC, amb una pròrroga de tres anys; en els del 2017 la pujada podrà arribar a un 3%+l’IPC, amb una pròrroga de dos anys; en els del 2018 l’increment màxim és d’un 2%+l’IPC, amb un any de pròrroga, i, finalment, pel que fa als formalitzats el 2019, es permet una pujada de fins a l’1%+l’IPC, també amb un any de pròrroga.

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va revelar ahir el contingut del projecte de llei de mesures d’estímul i d’estabilitat del mercat d’arrendament d’habitatges, que ja és a tràmit parlamentari. Segons va explicar, s’ha hagut de replantejar el contingut del text, tenint en compte la pujada que està experimentant l’IPC, raó per la qual els contractes d’arrendament es podran prorrogar un any més. La pròrroga, però, s’aplicarà “de diferent manera” que fins ara, i en tot cas la llei vol ser “el punt final a la intervenció del mercat de lloguer”, segons va remarcar Marsol.

Així, durant el 2024 els inquilins podran exigir una pròrroga del contracte de lloguer en vigor en el termini d’un mes abans que finalitzi el termini principal o la pròrroga del mateix. D’aquesta manera, l’augment de la renda serà més gran en els contractes més antics, que també podran disposar d’una pròrroga més gran, sobre la base de la graella que s’ha estipulat. Les pròrrogues només es podran sol·licitar durant l’any vinent, de manera que tots els contractes que vagin vencent a partir del 2025 es regiran pel principi de llibertat de pactes entre les parts. El projecte de llei també fixa que els lloguers amb un preu menor als sis euros per metre quadrat es podran incrementar un 6%+l’IPC. L’objectiu és que al final del procés el mercat immobiliari quedi totalment liberalitzat, preservant al mateix temps els lloguers més antics i econòmics. “El que es vol és estabilitzar el mercat de lloguer i donar seguretat jurídica, també als arrendataris, amb les pròrrogues dels contractes”, va emfasitzar Marsol.

La ministra va anunciar que el gravamen als pisos buits passa de 10 a 20 euros el metre quadrat, amb l’objectiu que “aflorin” més habitatges, i que s’allarga la mesura de prohibir noves autoritzacions d’habitatges d’ús turístic (HUT) en apartaments i estudis, incloent-hi la categoria de cinc estrelles. Marsol també té en preparació una borsa d’habitatges. L’elaboració de la nova llei s’ha fet després d’un estudi sobre el mercat immobiliari, que fixa en 25.000 els habitatges en lloguer, del total de 39.000 llars, amb una mitjana dels lloguers de 813 euros.

tracking