la disposició del pressupost pateix alguns canvis en el treball en comissió

Uns 400 funcionaris es podran prejubilar amb el 60% del sou

L’esmena de la majoria ho supedita a aportar al pla de pensions dels treballadors públics

Els cossos especials volien prejubilar-se amb 25 anys de servei però la demanda no s'ha acceptat.Fernando Galindo

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

Un cop entri en vigor el pressupost de l’Estat per al 2023, que el Consell General aprovarà a final d’aquest mes, aproximadament uns 400 funcionaris tindran dret a prejubilar-se cinc anys abans de l’edat de retir obligatori (65 anys a l’administració general, 60 anys als cossos especials) i cobrant a càrrec del Govern el 60% del darrer salari brut percebut. La disposició addicional afegida als comptes per l’executiu ha sofert alguns canvis en el tràmit parlamentari, fruit d’una esmena dels grups de la majoria que s’ha tancat en comissió amb el vot favorable dels socialdemòcrates i l’abstenció de terceravia. S’ha afegit que per beneficiar-se del retir anticipat cal haver estat partícip del pla de pensions de la funció pública aportant el 3% del sou de manera ininterrompuda. No obstant això, s’aplica una carència per als qui es podrien prejubilar de manera imminent un cop entri en vigor el pressupost però no han contribuït econòmicament al fons. L’esmena aprovada, a la qual ha tingut accés el Diari, estableix concretament que els que “exerceixen el dret a finalitzar la seva etapa laboral activa dins dels tres mesos següents a la data d’entrada en vigor de l’esmentada llei, no han d’acreditar l’aportació ininterrompuda al pla de pensions de la funció pública”.

Es mantenen inalterables els requisits fixats inicialment pel Govern que limiten el retir anticipat a aquells treballadors públics que van consolidar la plaça abans de l’1 de juny del 2015 i, per tant, que van esdevenir funcionaris abans que entrés en vigor la reforma del sistema de pensions de la funció pública i es modifiquessin les condicions que estaven vigents quan van accedir a l’administració. I també que només s’hi pot accedir acreditant 30 anys treballats al sector públic. Un termini que els sindicats van reivindicar en una reunió amb el Govern que es rebaixés a 25 anys per als cossos especials que han de finalitzar la vida laboral obligatòriament als 60 anys i, per tant, podran prejubilar-se als 55. Aquesta demanda no s’ha previst. Tal com va avançar el Diari, s’ha considerat que és un termini raonable atès que implica haver accedit a la carrera professional amb 25 anys o menys.

La modificació de la disposició sí que aclareix que un cop el funcionari arribi a l’edat de jubilació “el Govern ha de tornar a calcular la prestació que li satisfà” deduint la pensió que cobrarà fruit de la cotització a la CASS i l’import que percebi del pla de pensions de la funció pública descomptant, això sí, aportacions extraordinàries que hagi pogut fer el treballador a aquest darrer. Per tant, l’executiu els seguirà garantint una aportació extra per arribar al 60% del darrer salari si és que no assoleixen aquest percentatge amb la suma que rebin dels fons de jubilació de la Seguretat Social i de la funció pública. I ho farà als que optin per deixar abans la feina i també als que treballin fins a l’edat que marca la llei, els 65 o els 60 si és que són funcionaris d’un cos especial. Amb els canvis introduïts via esmena també s’aclareix que “aquesta prestació a càrrec de Govern finalitza en cas de defunció del seu beneficiari”.

Complements

El redactat final de la disposició suma al càlcul de la prestació per jubilació voluntària complements salarials que perceben personal dels cossos especials i de l’administració de justícia, que els sindicats havien trobat a faltar en el primer redactat i que van reivindicar que s’incorporessin.

La prestació per jubilació anticipada s’abonarà en tretze pagaments anuals [s’hi percebrà la paga extraordinària del desembre] i se satisfarà als beneficiaris per mensualitats vençudes.

CLAUS

1 Abans de l’1 de juny del 2015 i 30 anys de servei

El dret al retir anticipat cinc anys abans de l’obligatori es limita a qui és funcionari des d’abans de l’1 de juny del 2015 i acumula almenys 30 anys de servei.

2 Haver aportat al pla de pensions dels funcionaris

L’esmena aprovada inclou un altre requisit: que s’hagin fet aportacions ininterrompudes al pla de pensions dels funcionaris, tot i que hi ha una excepció.

3 60% del darrer sou garantit un cop es jubilin

Un cop el funcionari arribi a la jubilació se li garantirà el 60% del darrer sou si és que no arriba amb la pensió de la CASS i el que rebi del fons.

tracking