En els últims deu anys s'han obert 126 actes

Quinze expedients oberts a policies el primer semestre

Els primers sis mesos de l’any s’han incoat 15 faltes, dues més que en tot l’any passat

PoliciaFernando Galindo

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

Els primers sis mesos de l’any s’han obert fins a una quinzena d’expedients disciplinaris a membres del Cos de la Policia, segons dades facilitades pel ministeri de Justícia i Interior arran d’una demanda d’informació del grup socialdemòcrata. La xifra ja supera el total d’informes incoats en tot el 2021 i, de fet, és una de les dades més elevades dels últims deu anys malgrat parlar només del registre del primer mig any. En concret, en els darrers deu anys s’han incoat 126 expedients, dels quals setze el 2012, nou el 2013, sis el 2014, set el 2015, només quatre el 2016, fins a 21 -la xifra més alta- el 2017, onze el 2018, setze el 2019, vuit ara fa dos anys, tretze l’any passat i quinze fins al juny d’enguany.

Dels 126 expedients oberts en la darrera dècada, 61 han estat per faltes lleus, 30 per faltes considerades greus i 34 per infraccions molt greus. Fins a 58 han estat arxivats i vuit casos, tots d’aquest any, encara estan pendents de resolució.

FALTES MOLT GREUS

De fet, de la quinzena d’oberts aquest any, tres s’han arxivat i vuit estan pendents de resolució. Entre aquests, destaquen els sis d’oberts per faltes considerades molt greus, en concret, per “falsejament voluntari de les dades i la informació relatives al servei”. Quatre es van incoar per faltes considerades greus i la meitat s’han arxivat. Els altres dos, encara pendents de resolució, són per “l’incompliment del deure del secret professional, pel que fa a les dades, les informacions i els fets coneguts per raó de les funcions pròpies del lloc de treball, si no constitueix una falta molt greu” i per “la comissió de dues faltes lleus, encara que siguin de distinta naturalesa, sempre que es cometin dins el període de sis mesos des de la primera de les faltes i que l’autor hagi estat sancionat per aquesta falta”. Les faltes lleus han estat per no complir l’horari laboral de manera reiterada o incomplir algun reglament o circular sense que això impliqui cap dany o perjudici, entre altres. En aquests casos, la sanció és una amonestació escrita.

Les faltes molt greus detectades l’any passat, fins a tres, van argumentar-se amb l’article 97.s, que respon a “qualsevol conducta constitutiva de delicte” i en un dels casos també per “l’apropiació de béns que pertanyen a l’Administració general o a tercers”. Els tres agents estan en suspensió a l’espera de la resolució judicial.

Fa dos anys només es va registrar una falta molt greu, també per l’article 97.s i per actuar d’una manera que comportava “discriminació per raó de naixença, raça, sexe, orientació sexual, religió, llengua, opinió, veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social”. L’agent expedientat també està suspès a l’espera de la resolució judicial. El 2019 les faltes molt greus van sumar quatre casos i van ser per denegar l’auxili -en dos dels casos- i per atemptar contra la dignitat dels funcionaris o la imatge del cos -també en dos dels casos.

Les faltes molt greus constitutives de delicte, la denegació d’auxili, el falsejament voluntari de dades, actuar tard i que això provoqui un mal greu, immediat i irreparable, són els motius pels quals també es van obrir cinc faltes molt greus el 2018, set el 2017, una el 2016, una el 2015 i una el 2013 i fins a cinc ara fa deu anys. En alguns casos, la sanció està encara pendent de resolució judicial mentre que en d’altres va comportar la suspensió de l’agent durant un període de temps determinat, mentre que en d’altres hi va haver arxivament judicial o absolució.

EXPEDIENTS

-Més que l’any passat

En els primers sis mesos de l’any s’han obert més expedients que en tot l’any 2021.

-34 faltes molt greus

Del total de 126 expedients oberts en la darrera dècada, 34 han estat per faltes molt greus per motius com ara falsejar informació, denegar l’auxili o actes constitutius de delicte.

-Sancions

Alguns dels informes han estat arxivats, altres estan pendents de resolució i en alguns casos han comportat la suspensió de l’agent o estan a l’espera de resolució judicial.

tracking