sentència

Denegada la pensió a una vídua amb 30 anys de relació de parella de fet

La justícia dona la raó a la CASS, que no li va atorgar l’ajut perquè no estava inscrita al Registre d’unions del Principat

L'edifici de la seu de la Justícia.Fernando Galindo

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

La sala administrativa del Superior ha donat la raó a la CASS, que va decidir no atorgar una pensió de viduïtat a una dona que va mantenir una relació de parella amb un home durant més de trenta anys. La dona va presentar recurs al Superior en contra de la sentència de la Batllia del setembre passat, que tampoc li havia donat la raó. La demanda a la Batllia es va presentar contra l’acord del consell d’administració de la CASS del 27 d’abril del 2021, que va desestimar el recurs formulat contra una anterior resolució del 2 de març, en virtut de la qual es va denegar la pensió de viduïtat sol·licitada.

En el recurs presentat al Superior la dona argumentava que ella i el seu company estaven inscrits al registre de parelles de fet de la Junta d’Andalusia, a Espa­nya, des del 2012, i que en el moment que van iniciar la relació no hi havia cap regulació a Andorra de les unions estables de parella. També al·legava que, segons el Reglament sobre la constatació registral de les unions estables de parella, la inscripció al registre és voluntària i que es produeix una vulneració del dret a la igualtat, pel fet que les parelles inscrites en un registre espanyol siguin tractades com a persones que no han formalitzat mai la seva relació.

La CASS, per la seva banda, argumentava al Superior que les parelles de fet formalitzades en d’altres països només s’assimilen al cònjuge si consten inscrites al Registre d’unions estables de parella del Principat. I que no existeix cap discriminació, ja que els interessats haurien pogut inscriure a Andorra la seva relació de parella de fet, ja que la mort de l’home es va produir més de 15 anys després de l’entrada en vigor de la Llei qualificada que regula aquesta figura, el 2015.

La sala, en la seva resolució, considera que la unió estable de parella s’ha d’inscriure al registre corresponent per produir plens efectes i que, als efectes de la seguretat social, només s’equiparen als cònjuges les parelles de fet que s’hagin formalitzat en d’altres països si consten inscrites al Registre d’unions estables de parella del Principat, d’acord amb l’article 14.3 de la Llei de la seguretat social, amb l’excepció dels treballadors fronterers, situació que no és aplicable en aquest cas.

D’altra banda, els magistrats recorden que no es pot apreciar la discriminació que denuncia la recurrent, ja que, atès el temps transcorregut des de l’entrada en vigor de la llei qualificada, els interessats haurien pogut inscriure sense dificultat la seva situació de parella de fet al registre andorrà, com exigeix l’article 14.3 de la Llei de la seguretat social i, des d’un altre punt de vista, no resulta equiparable la situació de les parelles de fet que consten inscrites d’aquelles altres que no han complert aquest requisit, encara que ho fessin en el seu país d’origen.

NOVA SENTÈNCIA CONTRA ELS ENGINYERS

La sala administrativa del Tribunal Superior ha tornat a denegar un recurs presentat pel Col·legi Oficial d’Enginyers contra l’autorització per part del Govern d’exercici per compte propi a Andorra de la professió titulada d’enginyer industrial a favor d’un professional espanyol. La sentència considera que la circumstància que a Espanya s’exigeixi l’homologació dels títols expedits per universitats estrangeres no impedeix que existeixi reciprocitat amb el Principat. Fa unes setmanes hi va haver dues sentències similars.

tracking