reportatge

Fumar, vapejar o escalfar

Si no has començat a fumar, no ho facis. Si fumes, el millor és deixar-ho, però si tens l’hàbit i vols continuar, els cigarrets electrònics (vapejadors) o els escalfadors de tabac es presenten com a alternativa i s’assegura que tenen menys risc de malalties.

Fumar, vapejar o escalfar

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

El desembarcament d’alternatives al cigarret tradicional com el cigarret electrònic i l’escalfador de tabac ha canviat el concepte tradicional de fumar. Les alternatives ofereixen una acció diferent. Vapejar o escalfar tabac no és fumar, essencialment perquè ni es desprèn ni s’inhala fum. Quan es fuma, la matèria vegetal entra en combustió a 600 graus de temperatura. Quan es fa una pipada s’eleva fins a 800 graus. La combustió genera monòxid de carboni, quitrà i milers de substàncies de les quals una bona part són tòxiques en ser inhalades per les vies respiratòries. Els vapejadors o escalfadors de tabac són dispositius dissenyats per evitar la combustió i no produir monòxid de carboni. L’objectiu s’assoleix en limitar la temperatura a entre 330 graus i 350 quan es fa una calada i quedar per sota del llindar de la combustió. No crema.

Aquesta diferència no significa que ni els vapejadors ni els escalfadors de tabac siguin dispositius de risc zero. El millor sempre és no començar en l’hàbit de cap de les tres opcions i també és recomanable, per motius sanitaris, deixar-ho, però els estudis científics indiquen que tant vapejar com escalfar tabac té molts menys riscos que el tabac tant a nivell de malalties coronàries com de substàncies potencialment cancerígenes. La base de les alternatives al cigarret convencional es basa en el fet que s’ha demostrat que la nicotina, altament addictiva i per tant desaconsellable, no té una incidència directa en les malalties associades al tabac. Tant els vapejadors com els escalfadors de tabac desprenen nicotina i imiten l’acció de fumar, però eliminant els riscos inherents a la combustió.

Partint de la base que no hi ha risc zero a hores d’ara, és impossible determinar quina és la reducció del percentatge del perill d’escalfar respecte a cremar. No es pot fixar perquè l’ús de vapejadors o escalfadors de tabac només té uns pocs anys i, per tant, els estudis clínics que s’han pogut fer amb el tabac no són encara significatius. Cal que passin uns anys per poder establir amb certesa quina és l’afectació del consum continuat del cigarret electrònic o dels escalfadors de tabac.

Organismes sanitaris

Sobre els dispositius d'escalfament de tabac, l'Institut de Salut Pública d'Anglaterra va indicar el 2018 que "comparat amb les cigarretes, els productes de tabac escalfat probablement exposen els usuaris i transeünts a baixos nivells de matèria particulada i components nocius i potencialment nocius. La mesura de la reducció trobada varia entre estudis”. El Comitè de Toxicitat del Regne Unit, el 2017, va assegurar que “hi hauria una reducció en el risc per als fumadors convencionals que decideixin utilitzar productes de tabac escalfat en comptes de cigarrets”. En aquest mateix sentit i el mateix any, l’institut Nacional del Japó indicava que "els nivells de concentració de compostos perillosos al vapor d'un producte escalfat són molt més baixos que els de la cigarreta combustible”.

Es calcula que el 2025 encara hi haurà al món mil milions de fumadors i es preveu que hi haurà un augment progressiu dels usuaris d’escalfadors, sigui de les substàncies dels cigarrets electrònics o del tabac. Les principals companyies de tabac arreu del món han començat a impulsar projectes propis tant de cigarrets electrònics com d’escalfadors de tabac. La conscienciació generalitzada sobre els riscos del tabac els ha portat a apostar per anar aconseguint que els fumadors que no ho deixin puguin passar-se als nous dispositius que, a més, no generen cendra ni males olors i no deixen el color groc de la nicotina. El millor, però, sense cap dubte és simplement no fumar.

LA CORBA DE RISC POT DISMINUIR

El consum continuat de tabac comporta que es vagi produint una acumulació de partícules de carboni dins dels alvèols. A mesura que van passant els anys, la corba de risc de patir malalties va creixent. Deixar de fumar és la millor forma de començar a capgirar el sentit del risc. El cos es va regenerant i algú que deixa l’hàbit va disminuint progressivament el risc de patir malalties coronàries o càncers. Els dispositius d’escalfament no tenen prou anys de vida per veure com evoluciona la corba de risc, però tots els estudis indiquen que a partir del seu ús es redueix. Ha de quedar clar, però, que la reducció del risc no és igual de ràpida ni eficaç que en deixar de fumar.

tracking