Visites 2,5 cops més cares si es va directe a l'especialista

Qui vagi a l’especialista sense passar pel metge de capçalera només rebrà 10 euros per part de la CASS dels 29 que costa la consulta

Visites 2,5 cops més cares si es va directe a l'especialistaSFG

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

La visita a un especialista serà dues vegades i mitja més cara si el pacient va directament a la consulta i no ho fa derivat pel seu metge de capçalera o pediatre. Així ho va decidir i aprovar ahir el consell de ministres, que va donar llum verd al reglament de l’anomenada via d’atenció integrada, que té com a objectiu final reduir la despesa sanitària, i als canvis en la Llei de la CASS que han de permetre situar el metge de capçalera com a porta d’entrada preferent al sistema sanitari. A partir del 17 de setembre vinent els pacients ja podran escollir el metge de referència i qui ho faci ja es beneficiarà del fet que les visites es faran en règim de tercer pagador. És a dir, que només haurà de pagar 5,9 euros dels 23,6 que costa la consulta i no haurà d’avançar la resta com passa actualment, en espera del retorn dels diners per part de la CASS.

En la reunió del Govern d’ahir també es va tancar la penalització que rebran els pacients que decideixin anar a l’especialista sense passar primer pel metge de capçalera, que és qui a partir de l’entrada en vigor del reglament i dels canvis en la llei tindrà la facultat de fer-ho. Quan un assegurat sigui derivat pel seu metge de referència a un especialista la CASS li retornarà el 75% dels 29 euros del cost de la consulta. En el cas d’anar-hi directament, només se li retornarà el 33%. És a dir, si ara el pacient paga 7,25 euros per consulta a un especialista, qui vagi sense haver estat derivat pel metge de capçalera haurà d’abonar 19,4 euros. Respecte als actes derivats per part dels especialistes, a qui hagi anat per la via integrada se li retornarà el 75%, com ara, i a qui vagi per lliure la CASS només li pagarà el 60%. Per optar al 100% de cobertura s’haurà de passar pel metge referent.

També caldrà tenir assignat un metge referent per poder ser visitat per ginecòlegs, oftalmòlegs o dentistes. En aquest cas, però, el pacient hi podrà anar directament sense ser derivat i no serà castigat.

Metge especialista referent

En el cas que una patologia aconselli un seguiment continuat per part d’un especialista, el facultatiu escollit passarà a ser el metge especialista referent del pacient, que haurà d’establir un pla d’intervenció individual especialitzat on s’indicaran entre altres els controls previstos, que no necessitaran una nova derivació per part del metge referent.

La via d’atenció integrada no permetrà accedir a professionals de fora d’Andorra sense derivació d’un metge de capçalera amb l’excepció de motius d’urgència o previ acord de la CASS, i als estudiants que tinguin la condició d’assegurats indirectes.

La derivació a un professional de fora també la podrà fer un especialista del país quan aquesta especialitat no s’ofereixi a Andor­ra o en casos que es requereixi aquesta intervenció més especialitzada. El metge referent podrà determinar aquesta derivació externa quan hi hagi llistes d’espera de més d’una setmana en casos urgents i d’un mes en consultes ordinàries, i també quan només hi hagi un sol especialista al país. No obstant això, el reglament determina que les derivacions fetes pel metge referent a professionals de fora del país es podran fer sense valoració prèvia del metge especialista i durant un període de dotze mesos gaudint de la cobertura actual.

El ministre de Salut, Carles Álvarez, i la coordinadora de recursos sanitaris, Odile Sarroca, van presentar els canvis en la roda de premsa posterior al consell de ministres i van recordar que els pacients seran lliures d’escollir el metge de referent i podran canviar-lo si ho consideren oportú. La determinació del metge referent es podrà fer a la seva consulta o directament a les oficines o al web de la CASS.

Álvarez va admetre que la implantació del sistema suposarà un “canvi d’hàbits” dels professionals i dels usuaris, i va indicar que al ser progressius es volen fer “de la forma menys traumàtica” possible. En paral·lel, el Govern segueix treballant per implantar la història clínica compartida.

OPCIÓ D'APLICAR INCREMENTS A LES TARIFES MÈDIQUES

Els canvis també modifiquen els termes de col·laboració entre la CASS i els prestadors de serveis reconeixent als professionals la possibilitat d’aplicar increments sobre les condicions tarifàries fixades en el conveni sota el control dels seus respectius col·legis professionals, i sempre que les persones beneficiàries no hagin accedit o no hagin seguit la via preferent. D’aquesta manera es pretén promoure un increment dels professionals amb conveni que permeti oferir a l’usuari una major tria dins del sistema sanitari públic, sense deixar de banda l’incentiu de la via que s’estableix com a preferent per considerar-se la més adequada per aconseguir les finalitats d’eficiència i sostenibilitat. Els canvis també reforcen la lliure elecció del pacient amb la introducció del concepte de prestació equivalent, per permetre la integració de nous tractaments i noves tecnologies dins de l’oferta de prestacions, amb unes condicions de reemborsament específiques i al marge del règim del tercer pagador.

tracking