Institucions

El Raonador vol la paga extra per als jubilats amb pensions baixes

L’informe del 2017 de la institució recull la petició perquè pensionistes amb més de 30 anys cotitzats i que no arriben al sou mínim tinguin l’extra

El Raonador vol la paga extra per als jubilats amb pensions baixesXavier Pujol

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

El Raonador del Ciutadà demana que la situació d’una part del col·lectiu de jubilats amb pensions baixes malgrat acumular més de 30 anys cotitzats es pal·liï atorgant-los una tretzena paga. La recomanació la recull l’informe del 2017 de la institució (encapçalada per Josep Rodríguez fins a principis de desembre, quan en va agafar el relleu Marc Vila) i va ser tramesa al seu dia a la comissió legislativa de Sanitat i Medi Ambient. L’acció del Raonador és fruit de les moltes demandes que al llarg dels anys ha rebut per part d’un sector dels jubilats que no arriba a cobrar una pensió equivalent al salari mínim malgrat haver cotitzat durant més de 30 anys i que se senten perjudicats pels successius canvis legislatius.

Tal com consta a l’informe enviat al Consell General, “volien aconseguir aquells 5.000 punts que els donessin el dret a cobrar una pensió de jubilació igual al salari base interprofessional per viure dignament. Amb les modificacions legislatives, aquests havien desaparegut”. Amb la circumstància afegida, continua l’informe, que una part important d’aquestes persones havien regentat petits negocis “i, com a tal, la seva cotització era la de treballadors per compte propi; que per poc que podien compraven punts per poder arribar a cobrar la pensió mínima; i que a més, tenien com a guany mensual un sou de subsistència, més que un gran benefici”. Arribada la jubilació, molts havien de percebre una pensió de solidaritat per poder arribar a uns ingressos que els permetessin subsistir. Complement que refusaven en certa manera perquè “no volien la solidaritat per arribar a final de mes; molts ja es van guanyar el dret a viure dignament en arribar als 65 anys i havien treballat pel país durant més de 30”.

La proposta

La conclusió del Raonador és que es fa necessària una mesura per compensar-los malgrat ser conscients dels problemes que arrossega la branca de jubilació. “Era de justícia meritar les persones que havien treballat pel país durant tants anys i ara no es veien recompensades.” La proposta concreta, adreçada a la comissió legislativa de Sanitat, és que es valori una reforma de la Llei de la CASS per incloure la tretzena mensualitat per als jubilats que després d’aportar a la caixa durant més de 30 anys i arribar als 5.000 punts que es demanaven per obtenir el salari base interprofessional, ara percebien una pensió inferior a aquest. Proposta que la comissió legislativa va comunicar que treballava per donar-li curs.

L’activitat

En global, l’any 2017 el ritme d’obertura d’expedients va ser inferior al del 2016. Se’n van gestionar 298, un 14% menys que el 2016. Va ser especialment acusada la baixada dels expedients de l’àmbit social (en què precisament s’engloben els afers relacionats amb la CASS), amb un total de 70, un 31,3% menys que l’any anterior. En la resta de sectors s’hi han recollit un nombre similar d’expedients. Sí que van augmentar un 4,47% les entrevistes, arribant a les 1.262. La CASS ha estat una qüestió recurrent en les queixes formulades al Raonador els darrers temps. Malgrat que la institució remarca que la Seguretat Social “ha donat puntual tràmit a les nostres demandes”, el 2017 s’han repetit les relacionades amb les altes imposades des de la CASS a persones de baixa mèdica, malgrat les recomanacions mèdiques respecte que l’atur de treball ha de continuar.

Els expedients

-El Raonador va tramitar

un total de 70 expedients relacionats amb l’àmbit social, dels quals 34 referents a la CASS o les pensions. La institució remarca en l’informe la davallada de les queixes d’assegurats pel tracte rebut a l’àrea de control sanitari.

-El major nombre d’expe- dients s’han obert per qüestions sobre l’administració general (84) i on també s’inclouen els afers d’institucions penitenciàries.

-La institució també va tractar una dotzena d’expedients vinculats al sector institucional, especialment queixes respecte a advocats que es van traslladar al Col·legi Professional.

-Respecte a l’àmbit de la justícia i el seu funcionament, es van gestionar i traslladar al Consell Superior de la Justícia 29 queixes.

Aquí també entren algunes queixes referides al funcionament del saig.

-Una bona part de la feina de la institució són les ano-me­nades accions privades,

on s’engloben assessoraments efectuats a ciutadans amb neguits diversos. Sobresurten, però, els relacionats amb qüestions immobiliàries. Es van efectuar

101 accions privades durant l’any.

-També es van tramitar dues queixes de l’àmbit de les finances i cap de relativa al sector urbanisme.

CANVIS A LA LLEI DE L'IRPF

Després de rebre la queixa d’un contribuent, amb un germà discapacitat a càrrec, que no es va poder beneficiar de les deduccions previstes a la llei de l’IRPF per tenir familiars a càrrec (es contemplen únicament descendents o ascendents i no es considera descendent una persona que estigui vinculada a l’obligat tributari per raó de tutela o acolliment), el Raonador insta a la modificació de la llei per tal de resoldre aquesta mancança. La proposta és que s’inclogui “explícitament la consideració com a descendents a aquelles persones vinculades a l’obligat tributari per raó de tutela i acolliment”.

tracking