govern

L'impost anual que gravarà els pisos buits serà de 5,05 euros per metre quadrat

Es crearà un registre d’habitatges desocupats on s’hauran d’inscriure els propietaris

L'impost anual que gravarà els pisos buits serà de 5,05 euros per metre quadratSFG

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

L’impost que gravarà els pisos buits serà de 5,05 euros per metre quadrat i es cobrarà cada any. És una de les principals accions que inclou el projecte de llei de mesures urgents per estimular el lloguer que va presentar ahir el ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Espot va explicar que per cobrar la taxa es crearà un registre d’habitatges buits on s’hauran d’inscriure els titulars d’immobles desocupats i a partir d’aquí s’iniciarà una inspecció. El tribut s’aplicarà als pisos que portin buits com a mínim dos anys.

Un examen on col·laboraran els comuns, les comunitats de propietaris i les empreses de serveis bàsics, com ara Feda o Andorra Telecom, i durant el qual es verificarà si el pis compleix els requisits per ser objecte de l’impost. Els propietaris se l’estalviaran si acrediten algun dels cinc supòsits següents: que l’immoble és una segona o tercera residència per a ús familiar, de vacances o de lleure; domicili fiscal o social; la seu del desenvolupament d’alguna activitat econòmica; que pugui ser objecte d’un canvi d’habitatge per motius laborals o de salut, i si està en venda mitjançant una agència immobiliària.

Espot va assegurar que durant la fase d’inspecció es verificarà si el pis compleix algun d’aquests requisits i si no es cobrarà l’impost al titular. La finalitat d’aquesta mesura i totes les que s’engloben a la llei és treure edificis al mercat de lloguer per pal·liar la manca d’habitatges, i en aquest sentit el propietari que no vulgui arrendar el seu pis, va advertir Espot, “tindrà l’obligació d’inscriure’s al registre”. Pel que fa a la bossa de pisos buits propietat de ciutadans no residents, Espot va dir que si no es poden acollir als supòsits exclosos per estalviar-se l’impost se’ls cobrarà.

Facilitats als negocis

Els paquets de mesures inclou també la reducció de la durada mínima del contracte de cinc a quatre anys però només per als negocis. Tanmateix, es manté que es pugui arribar als set si l’ar­rendatari ha fet inversions que superin l’import de tres anys de renda. Per altra banda, es podrà pactar el valor de la fiança i substituir-la per un aval. A més, a proposta del Col·legi d’Agents i Gestors Immobiliaris, els terminis de preavís i indemnització es podran modular si el propietari es compromet a fer les obres que li demani el llogater i s’estableix que no es prorrogarà el contracte si no s’està al corrent dels pagaments. Per contra, si les obres les assumeix l’arrendatari, es podrà acordar un període de carència en el lloguer.

En el cas dels negocis, el contracte es podrà adaptar si són activitats de curta durada i es redueixen a la meitat els terminis de la pròrroga tàcita (a un any), del preavís per resoldre el contracte anticipadament (a tres mesos) i del preavís per renunciar-hi unilateralment (a un mes). Així mateix, la indemnització es redueix a la meitat (mig mes) si es demostra que el negoci ha generat pèrdues durant dos anys. Encara per als empresaris, els preus dels arrendaments es podran flexibilitzar segons la facturació.

La bateria d’accions també preveu la possibilitat que els propietaris ajornin o fraccionin l’import de la cessió econòmica si construeix o amplia un edifici destinat a habitatge plurifamiliar de lloguer. A banda, es podran atorgar llicències de rehabilitació d’edificis que estiguin en règim de fora d’ordenació si és per llogar-los sempre que compleixin els requisits d’habitabilitat vigents, com ara antics hotels.

Incentius fiscals

Si un propietari posa un immoble a lloguer durant cinc anys com a mínim, estarà exempt de pagar l’impost estatal de transmissions patrimonials i també el comunal si així ho decideix la corporació de la parròquia en qüestió. Una mesura per animar-los a posar les propietats a lloguer. Finalment, es modificarà la llei de l’IGI per explicitar que només els lloguers d’edificis destinats a habitatges es podran acollir al tipus superreduït del 0%.

PAGAMENTS ELECTRÒNICS ADAPTATS A LA UE

L’executiu va aprovar ahir el reglament relatiu a les normes aplicables als proveïdors de serveis de pagament per tal d’homologar els pagaments transfronterers d’Andorra als de la resta de països de la Unió Europea, així com el reglament dels serveis de pagament i diner electrònic. Dos tràmits que han de permetre que el Principat s’integri a la Single Europe Payments Area (SEPA), que ha de permetre que qualsevol ciutadà, empresa, entitat o administració efectuï pagaments i rebi cobraments en euros en les mateixes condicions i amb els mateixos drets i obligacions des de qualsevol indret de la zona euro. Un extrem que cristal·litzarà a prinicipi de l’any 2019, segons va afirmar ahir el ministre de Finances, Jordi Cinca, que va posar en valor tota la feina que s’està fent per adaptar el país a la normativa europea. “Un cop fet això hi haurà unificació i les comissions de les transferències seran com les nacionals”, va dir.

LES MESURES

Els pisos que estiguin buits com a mínim dos anys hauran de pagar un tribut de 5,05 euros per metre quadrat anualment tot i que es preveuen cinc excepcions, com ara que sigui segona o tercera residència, s’hi desenvolupi alguna activitat o estiguin en venda.

La llei inclou facilitats als locals de negoci, com ara flexibilització ens els pagaments si es fan obres, la baixada a la meitat de la indemnització si hi ha pèrdues o la reducció de la durada del contracte de cinc a quatre anys.

Els propietaris podran ajornar o fraccionar els pagaments de la cessió econòmica si es construeix o s’amplia un edifici destinat a habitatge de lloguer.

S’estarà exempt de pagar l’impost de transmissions patrimonials si es posa un immoble a lloguer durant cinc anys com a mí­-nim i els lloguers es podran acollir al tipus d’IGI del 0%.

tracking