Tribunal de comptes

Sant Julià va ocultar que va superar el límit de deute

La corporació va assegurar que s’havia quedat a 60.000 euros del topall quan en realitat va excedir-lo en 967.537 amb imports formalitzats

Sant Julià va ocultar que va superar el límit de deuteFernando Galindo

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

El comú de Sant Julià va ocultar que va superar el límit d’endeutament durant el 2015. La corporació del cònsol Josep Miquel Vila va tancar el setembre de l’any passat els comptes de l’exercici anterior –responsabilitat de l’antic consolat de Montserrat Gil– quedant-se només a 60.000 euros de marge per superar el topall després d’absorbir els 2,4 milions de dèficit acumulat de les tres societats participades (1,7 de Naturlandia, 404.000 euros de Sasectur i 320.000 de l’escola bressol). L’informe del Tribunal de Comptes publicat ahir assegura que la maniobra no s’ajusta a la normativa i que el comú va superar el màxim que fixa la Llei de finances comunals. En aquest sentit, revela que el va excedir en 967.537 euros, segons els imports formalitzats. Una xifra que ascendeix a 1,2 milions si es tenen en compte els imports disposats i a 2,4 segons els formalitzats.

“Aquesta diferència té lloc perquè el comú no ha considerat en el curt termini determinades operacions de Camprabassa i de les societats dependents i que no elabora els càlculs de l’endeutament d’acord amb els imports formalitzats”, esgrimeix l’anàlisi de l’activitat financera de la corporació laurediana, que conclou que “aquests fets són contraris a l’establert als articles 47.1 i 47.3 de la Llei de finances públiques”.

Dubtes sobre Naturlandia

L’informe de l’organisme fiscalitzador dels comptes públics també destapa que Camprabassa, la societat que explota Naturlandia, presenta un deute a curt termini de 5,8 milions d’euros. “Presenta un fons de maniobra negatiu i l’activitat d’explotació no ha generat recursos suficients per cobrir les obligacions” amb entitats financers i creditors, fets que “podrien qüestionar la seva viabilitat futura”, assevera el tribunal, que recalca que la viabilitat “està supeditada a l’acompliment de les previsions contingudes en el pla economicofinancer i d’explotació del projecte de Naturlandia i al suport dels seus accionistes”.

Una realitat que contrasta amb les optimistes proclames del cònsol a la reunió de poble del 5 d’octubre de l’any passat –la primera que es feia a la parròquia en 21 anys–, quan va afirmar que l’ecoparc generaria beneficis i per tant tancaria amb superàvit aquest any. Segons Vila, a través del pla de xoc que ha impulsat per fer sostenible Naturlandia, aquest any s’hauria d’aconseguir un resultat d’explotació positiu de 378.281 euros i de 700.000 l’any que ve. El Tribunal de Comptes, en canvi, destaca que “la societat està condicionada per la incertesa significativa sobre la capacitat de continuar amb les seves operacions”, fet que dependrà del pla de negoci 2014-2038 i del suport financer del comú. A banda, recull 690.000 euros que la corporació va transferir a Camprabassa abans que el consell de comú aprovés els crèdits extraordinaris que justificaven la despesa, fet que és contrari a la llei ja que es va liquidar una despesa abans que entrés en vigor l’ordinació del crèdit que la finançava.

Pel que fa a la resta de societats participades, Sasectur i l’escola bressol, l’òrgan posa de manifest que tenen un patrimoni net de menys del 50% de la xifra de capital social i per tant conclou que “les societats es trobarien en causa de dissolució”.

IRREGULARITATS EN EL PAGAMENT DE PRIMES A L'HOSPITAL

El Tribunal de Comptes fa diversos tocs d’atenció al Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) en l’informe fiscalitzador dels comptes de l’exercici del 2015. Una de les qüestions en les quals ha detectat irregularitats és en el pagament de primes i complements a la plantilla. L’ens avisa que la parapública paga conceptes retributius i complements que no estan regulats al reglament de personal del SAAS quan, remarca, per la seva “naturalesa d’entitat del sector públic i en atenció al principi de legalitat, s’ha de regir per la regulació específica que, en aquest cas, és el reglament de personal”. Les primes en dubte són complements ad personam, abonats a treballadors per mantenir-los el nivell salarial malgrat que hagin cessat en la responsabilitat que el justificava; complements vinculats als ingressos que genera l’activitat assistencial del treballador; primes d’exclusivitat per garantir que l’empleat treballi enlloc més, i primes per projectes, per a persones que prenguin part en iniciatives estratègiques. El Tribunal de Comptes alerta que “s’estarien produint pagaments indeguts susceptibles de generar responsabilitats”. També en el capítol de personal, l’ens fiscalitzador ha detectat d’altres anomalies com ara contractacions que no estaven pressupostades, una de les quals, a més, amb una retribució que superava les graelles salarials de l’entitat.

El Tribunal de Comptes també destaca l’adjudicació a dit a la consultora Ubicue Salud per un import de 45.000 euros. L’òrgan remarca que la justificació del SAAS per explicar l’adjudicació directa, considerar el contracte com a material sensible, no respon als supòsits que preveu la normativa.

L’ens també repeteix observacions que cuegen d’anys anteriors com ara empleats que fan més hores extraordinàries de les legals (nou), retribucions en espècie que no es cotitzen a la CASS (els 50% del cost dels àpats dels treballadors) o que el SAAS no rebi cap ingrés en concepte de propietat intel·lectual pels drets del sistema de triatge d’urgències que s’aplica en hospitals forans. Qui els està rebent és el cap del servei.

tracking