detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

L’evolució de les borses ahir va estar molt marcada per les dades macroeconòmiques que es van conèixer. Sens dubte, la més important del dia i de la setmana va ser la xifra d’IPC dels Estats Units, que es va situar en un 3,4% en comparació amb el 3,5% del març, mostrant alentiment en la desacceleració de la inflació. L’IPC subjacent (la taxa que exclou els elements més volàtils com aliments frescos i energia, entre altres) se situava en un 3,6%, tal com s’estimava, enfront del 3,8% del mes anterior. Amb aquesta publicació els mercats van reaccionar ràpidament, el dòlar es va depreciar cotitzant pròxim a 1,09. La dada va agradar al mercat i va provocar ajustos en els bons governamentals descomptant la possible baixada dels tipus aquest any. Així, el bo americà a 10 anys va passar a cotitzar entorn a 4,35%, i l’alemany entorn al 2,40%. D’altra banda, es va conèixer la segona lectura del PIB de la zona euro. La xifra reflectia que se sortia dels valors recessius, tot i que les expectatives són que la recuperació sigui bastant moderada. La xifra no va variar respecte a la dada anteriorment presentada, situant-se en un 0,3% intertrimestral, trencant així la tendència dels darrers dos trimestres, en què l’economia es trobava en negatiu. La xifra del mercat laboral de l’eurozona augmentava un 0,3% intertrimestral, el mateix ritme que el 2023. Es van publicar les xifres de producció industrial, que augmentaven un 0,6% al març. Les vendes minoristes americanes van sorprendre el mercat, estancant-se a l’abril en comparació al mes anterior. La dada va ser pitjor que la prevista.

tracking