Formulari de subscripcions al Diari d'Andorra


Un cop envieu aquest formulari contactarem amb vostè per fer-vos arribar els vostres usuari i mot de pas per la versió WEB i confirmar les dades per l'entrega dels exemplars en paper.

Si ja sou subscriptor del Diari d'Andorra, demaneu el vostre codi d'accés gratuït al WEB al telèfon (376)877477 o bé per correu electrònic a subscripcions@diariandorra.ad.

Aquesta pàgina és segura. Totes les dades que envii des del seu ordinador al nostre servidor estan encriptades.


Subscripció

Seleccioni la subscripció que desitja:

Clica aquí per veure totes les subscripcions.

Els preus no inclouen l'IGI del 1%.
*Les subscripcions a La Vanguardia són de dilluns a divendres.Ompli les seves dades personalsAdreça principal i de facturació
Quins dies vol rebre el diari en aquesta adreça?Trii una forma de pagament *

Tarja de crèdit:

Data de caducitat:

CVV2:


IBAN:Utilitzi aquest camp per indicar-nos qualsevol dubte que tingui

Observacions:Un cop hagi omplert totes les dades, llegeixi i accepti les condicions de contractació premi el boto Continuar

Els camps marcats amb un * són obligatoris