Notícies de

reportatge

El repte digital

L'objectiu per al 2030 és apropar Andorra als països més competents d’Europa en matèria de digitalització.