La família PANTEBRE PALMITJAVILA agraeix totes les mostres
de condol rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou

Antoni Pantebre Cervós

El Tonet de la música

vidu de qui fou Irun Palmitjavila

que morí el dia 3 de juny del 2024 a l’edat de 92 anys

I manifesta un especial agraïment a tot el personal mèdic, auxiliar i administratiu, i en
general als excel·lents professionals que formen l’equip de la 5a planta del Centre
Sociosanitari El Cedre i a la 3a planta del centre Domus VI Salita, per les atencions
rebudes durant la seva estada en aquests centres

Si ho desitgeu podeu fer arribar les vostres mostres de condol a través de la pàgina web
www.pompesfunebresdelesvalls.com​

tracking