La família CASTELLÓ GARROFÈ agraeix totes les mostres de condol rebudes per la tan sentida pèrdua per qui fou

Antoni Castelló Ibañez

Vidu de Josefa Garrofè Prats

Que morí ahir dissabte 3 d’Agost a l’edat de 94 anys

Un especial agraïment a tot el personal mèdic, sanitari i en general de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, així com a la UCI per les atencions rebudes durant la seva estada en aquest centre.

tracking