La família SÁNCHEZ ROS agraeix totes les mostres de condol
rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou

Meritxell Ros Barberà

Que morí diumenge 17 de juny als 62 anys

I manifesta un especial agraïment a tot el personal mèdic, sanitari,

tècnic, auxiliar, i en general als excel·lents professionals de

l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, per totes les atencions

rebudes durant la seva estada en aquest centre

tracking