La família LÓPEZ RUANO
agraeix totes les mostres de condol rebudes
per qui fou

Concepció Ruano Espinar

Que morí el 14 de juny als 95 anys

I manifesta un agraïment especial al centre sociosanitari El Cedre, a tot

el personal mèdic, sanitari, tècnic, auxiliar, i en general als excel·lents professionals, per totes les atencions rebudes durant

la seva estada en aquest centre

tracking