La família LÓPEZ RUANO comunica la defunció de qui fou

Concepció Ruano Espinar

Que morí dijous 14 de juny als 95 anys

La missa funeral tindrà lloc avui dissabte 16 de juny,

a les 10 h, a l’església Sant Esteve d’Andorra la vella

tracking