La família OBIOLS SALOM
agraeix l’assistència a la missa funeral així com les mostres de condol rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou

Emili Obiols Camillo

de ca l’Oliva

que ens deixà el 6 de juny als 74 anys a Sant Julià de Lòria

I manifesta el seu infinit reconeixement al personal mèdic, als equips d’infermeria, sanitaris, tècnics, auxiliars i en general als excel·lents professionals del centre sociosanitari El Cedre i de l’hospital Ntra. Sra. de Meritxell, per l’acurada atenció i el bon tracte rebut

durant la seva estada als centres

tracking