La família SOLANA PUY agraeix totes les mostres de condol rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou

Josep Solana Tieles

‘Pepin’

que morí el 3 de juny als 86 anys

I manifesta un agraïment especial a tot el personal mèdic, sanitari, tècnic, auxiliar, i en general als excel·lents professionals de

l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, per totes les atencions

rebudes durant la seva estada en aquest centre

tracking