La família SOLANA PUY comunica la defunció de qui fou

Josep Solana Tieles

‘Pepin’

Que morí el diumenge 3 de juny als 86 anys

La missa funeral i l’enterrament tindran lloc avui dimarts 5 de juny,

a les 11 h, a l’església Sant Esteve d’Andorra la Vella

tracking