La família KING agraeix les mostres de condol rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou

Andrew Stuart King

Vidu de Geneviève King

Que morí divendres 18 de maig als 89 anys

tracking