GARATGE NOVAVISTA
s’afegeix a les mostres de condol per qui fou

Amparo Companyó Causanellas

Que morí ahir dilluns 21 de maig als 73 anys

tracking