La família SOTERAS GARRIDO agraeix les mostres de condol rebudes per la tan sentida pèrdua de qui fou

Juan Soteras Polit

Vidu d’Elena Garrido Zanon

Que morí divendres 18 de maig als 68 anys

tracking