La família JAREÑO TEMPRADO agraeix totes les mostres de condol rebudes per qui fou

Julia Jareño Temprado

vídua de Martín PAÑOS SÁNCHEZ

que morí dimarts, 15 de maig, a l’edat de 88 anys

I manifesta un agraïment especial al centre sociosanitari El Cedre,

a tot el personal mèdic, sanitari, tècnic, auxiliar, i en general als excel·lents professionals per totes les atencions rebudes durant la seva estada en aquest centre

tracking