La família SERVET COMELLA
agraeix les mostres de condol rebudes per la tan sentida pèrdua
de qui fou

Càndida Comella Fàbrega

que morí dimarts, 8 de maig del 2018, a l’edat de 88 anys

tracking