EL PROJECTE DE LLEI DE DESCONGELACIÓ

Les pròrrogues dels lloguers seran automàtiques

El grup demòcrata fa el canvi per facilitar la transició i evitar conflictes

La consellera demòcrata Maria Martisella.Fernando Galindo

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

Els inquilins no hauran de demanar personalment la pròrroga del lloguer quan entri en vigor el projecte de llei en matèria d’habitatge que actualitza les rendes i les pròrrogues dels lloguers amb l’objectiu que d’aquí a quatre anys el mercat es pugui autoregular sol. El projecte, a tràmit per la via d’urgència –set dies hàbils per esmenar– va rebre esmenes de tots els grups menys de Concòrdia.

La més significativa és la del grup demòcrata, que permetrà que les pròrrogues que es fixen al text es facin de manera automàtica sense necessitat que hagin de ser els llogaters qui facin la demanda expressa. Els parlamentaris de la majoria consideren que aquesta fórmula és més àgil i comportarà menys conflictes amb persones que no estiguin informades de la nova legislació.

Per part del principal grup de l’oposició, Concòrdia, no s’han presentat esmenes. El president, Cerni Escalé, va manifestar que “no coincidim amb l’ànim de la llei de descongelar els arrendaments”. La bona via, segons Escalé, era l’esmena a la totalitat, “però feia més lents els terminis i deixa en una situació desprotegida durant encara més temps els llogaters que tenen contractes que vencen a final de desembre”. En resum, l’òpció més vàlida era una esmena a la totalitat per les grans diferències amb el text de la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol. “No coincidim en el plantejament de la llei, però no en volem retardar l’entrada en vigor”, va resumir Escalé.

Andorra Endavant ha presentat tres esmenes. La més significativa té a veure amb els topalls. El grup de Carine Montaner proposa, per tal de compensar els propietaris que han aplicat un lloguer raonable i inferior al preu del mercat, l’autorització d’augment suplementari del lloguer en el cas següent: per a pisos de menys de sis euros el metre quadrat, un augment màxim de 6% aplicable una vegada a la pròrroga del contracte; entre sis i set euros, un increment màxim de 5% aplicable una vegada a la pròrroga del contracte.

IPC

El propietari, segons l’esmena del grup d’AE, no pot aplicar l’augment de l’IPC si el lloguer contractual preveu pagar les despeses a part del preu de lloguer entenent que el propietari ja ha reflectit l’IPC en les despeses del pis pagades en suplement del lloguer. Per evitar l’augment encobert del lloguer via les despeses, el propietari haurà de presentar les factures i justificar l’import de les despeses demanades a l’arrendatari, a més a més del lloguer.

Andorra Endavant proposa una pròrroga pactada. A manca d’acord, un cop s’esdevingui la finalització de la durada del contracte principal o de qualsevol de les seves pròrrogues, la part arrendatària pot exigir a la part arrendadora, si ha complert sempre com a arrendatària totes les seves obligacions contractuals, la pròrroga obligatòria de quatre anys “del seu contracte de lloguer notificant-li-ho de manera fefaent i amb una antelació mínima d’un mes abans de la data d’expiració del contracte”.

tracking